Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 1: 18-23: Hôm nay chúng ta mừng lễ sinh nhật Đức Maria. Đây là niềm vui vĩ đại mà Thiên Chúa thực hiện cho trần gian, vì qua Mẹ Đức Giêsu Kitô là suối nguồn ơn cứu đô, nguồn cậy trông của con người đã xuất hiện trong thế gian.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN B

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA – LỄ KÍNH

NGÀY 08/09/2018


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (1:1-16.18-23)
 
1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.
 
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ".22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".
 
Suy niệm
 
Hôm nay chúng ta mừng lễ sinh nhật Đức Maria. Đây là niềm vui vĩ đại mà Thiên Chúa thực hiện cho trần gian, vì qua Mẹ Đức Giêsu Kitô là suối nguồn ơn cứu đô, nguồn cậy trông của con người đã xuất hiện trong thế gian. Nhờ Đức Kitô mà thế gian từ trong tình trạng tội lỗi được nên công chính, từ trong cõi chết để được biến đổi sống muôn đời. 
 
Thánh lễ hôm nay còn mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với sứ mạng của Đức Maria, đó là vì Mẹ đã trao ban cho nhân loại hồng ân cao quý là Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian. Thật vậy nhờ Mẹ mà Thiên Chúa đã thực hiện được lời hứa cứu độ của mình: “Khi tới thời gian viên mãn Thiên Chúa đã sai con mình đến sinh bởi người nữ”. Người nữ tông truyền đó chính là Mẹ Maria mà chúng ta mừng lễ hôm nay.
 
Vì thế tâm tình chúng ta trong lúc này đó là: cùng với Mẹ Maria chúng ta hãy cất lời ca “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”.
 
Ngợi khen Chúa vì Chúa đã ban cho nhân loại Mẹ Maria, vì nhờ Mẹ chúng ta mới được đón nhận Đấng Cứu Thế .
 
Ngợi khen Chúa, vì nhờ bí tích Rửa Tội chúng ta được tham dự vào sứ mạng của Mẹ Maria, là trao ban Đấng Cứu Thế cho người khác bằng đời sống đức tin, qua những hành động cụ thể là biết sống yêu thương và phục vụ.
 
Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con hoàn thành sứ mạng mà Chúa đã trao ban cho chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường