Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 1-5:  Chúa Giê-su nhấn mạnh Chúa có quyền trên ngày Sa-bát: “Con Người làm chủ ngày Sa-bát”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C
 
NGÀY 07/09/2019
 
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6: 1-5)
 

1Vào một ngày Sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát?” 3Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi”. 5Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày Sa-bát”. 

Suy niệm 

Sách Sáng thế cho biết, Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ, muôn loài trong sáu ngày. Ngày thứ bảy Người nghỉ ngơi. Đó cũng là luật nghỉ ngày thứ bảy, được gọi là ngày Sa-bát của Do Thái giáo. 

 Trong thời Tân ước, ngày Sa-bát của chúng ta không còn là ngày thứ bảy nữa, nhưng là ngày Chúa nhật - ngày của Chúa, ngày mà Chúa Giê-su đã phục sinh, ngày đầu tiên của một tuần lễ. Ngày mà Điều răn thứ III trong Mười Điều răn đòi buộc: “Thứ ba giữ ngày Chúa nhật”. 

Đó là ngày con người được Chúa ban để nghỉ ngơi nhằm thánh hóa thời gian của Chúa và tái tạo sức lao động. Đó là ngày con người gặp gỡ nhau, trao ban tình mến, trao ban sự thân cận, trao ban lòng thương cảm dành cho nhau. Đó là ngày, không phải cá nhân, nhưng toàn thể loài người cùng chung một nhiệm vụ thánh hóa thời gian sống của mình bằng việc tôn thờ, chúc tụng, cảm tạ, biết ơn Đấng tạo thành và cứu chuộc mình.

Đặc biệt trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nhấn mạnh Chúa có quyền trên ngày Sa-bát: “Con Người làm chủ ngày Sa-bát”. Nếu hiểu đó là ngày Chúa nhật, thì việc thánh hóa ngày Chúa nhật còn là sự hướng về Chúa Ki-tô, nhìn nhận Người là Chủ của thời gian và là Chủ của từng người chúng ta. 

Chúa Giê-su nhấn mạnh ý nghĩa cốt lõi của ngày Sabát là đưa con người đến chỗ nhận ra ý định yêu thương của Chúa và đem lại sự an tĩnh cho con người sau những ngày lao động mệt nhọc. Tâm tình của con người là thánh hóa ngày ấy theo như ý Thiên Chúa muốn. 

Vì thế, ngày nay, khi giữ luật ngày Chúa nhật, chúng ta thánh hóa ngày của Chúa ban để mang lại cho mình sự thoải mái, bình an. Chúng ta đến nhà thờ tham dự thánh lễ để thờ phượng Chúa, để chính nơi đó, ta gặp gỡ Chúa, gặp gỡ anh chị em của mình.

Ngày Chúa nhật phải trở thành ngày của niềm vui, ngày của tình yêu, ngày của sự an bình. Đó là ngày mà con cái Thiên Chúa được quy tụ cùng nhau, để được Chúa ngỏ lời, Chúa yêu thương, Chúa trao ban chính Ngài cho họ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn hăm hở đến thờ phượng Chúa trong mỗi Chúa nhật. Xin cho chúng con biết yêu quý ngôi nhà thờ của giáo xứ mình, vì nơi đó, chúng con được lãnh nhận bao nhiêu hồng, sức sống, tình yêu mà Chúa luôn yêu thương và tuôn trào trên mỗi chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường