Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt lại câu hỏi nền tảng: Chúng ta có thực sự an vui, hạnh phúc và hãnh diện vì được làm môn đệ Chúa Kitô không?...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 11/09/2021GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6,43-49)

43 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.46 Tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa!, mà anh em không làm điều Thầy dạy?47 Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai.48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành”.

SUY NIỆM

Tại sao anh em gọi Thầy: lạy Chúa, lạy Chúa, mà anh em không làm điều Thầy dạy”. Qua đây, Đức Giêsu cho thấy, để công nhận là môn đệ đích thực của Chúa, đó là những ai luôn biết lắng nghe Lời và thực thi thánh ý Thiên Chúa mà thôi.

Ðức tin có thể ví như một căn nhà Thiên Chúa ban tặng nhưng không cho con người. Tuy nhiên, đón nhận và xây dựng căn nhà ấy là phần của con người; căn nhà ấy có bền vững và đẹp đẽ hay không là tùy ở con người; căn nhà ấy có làm cho con người được hạnh phúc hay không là tùy ở việc xây dựng của con người. Đức Giêsu nói: “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc” (x. Lc 6,47-48).

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt lại câu hỏi nền tảng: Chúng ta có thực sự an vui, hạnh phúc và hãnh diện vì được làm môn đệ Chúa Kitô không? Niềm tin của chúng ta có được diễn tả cụ thể bằng những hành động bác ái yêu thương chưa? Những giá trị của Tin mừng có thực sự thấm nhập vào tâm hồn và hướng dẫn cuộc sống chúng ta không?

“Xem quả thì biết cây”: đời sống tốt được minh chứng bằng những việc lành, việc tốt. Điều này nhắc nhở chúng ta cũng đừng tự lừa dối mình khi chỉ biết nói tốt mà không làm tốt, biết nghĩ hay mà không thực hiện, biết nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành, biết chăm lo những việc bên ngoài để tìm hư danh mà không lo cho đời sống nội tâm, đời sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu, xin luôn nhắc cho chúng con nhớ rằng, tất cả chúng con đều là con cái Chúa và đừng để chúng con quên lời Chúa nói: “Ðiều gì chúng con làm cho người bé nhỏ nhất là làm cho chính Chúa”. Nhờ đó, chúng con biết sống tinh thần bác ái, yêu thương như Lời Chúa dạy. Amen.