Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3: 13-17: Bài Tin Mừng đã cho chúng ta thấy Đức Giê-su Ki-tô là mặc khải trọn hảo của Thiên Chúa. Nguời mặc khải cho con người biết về Thiên Chúa và biết về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C
 
SUY TÔN THÁNH GIÁ - LỄ KÍNH

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 3: 13-17)
 

13Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 16“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 

Suy niệm 

Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá, nhưng chúng ta không suy tôn một thánh giá vô hồn, mà suy tôn thánh giá là nơi treo Đấng cứu độ trần gian, là nơi treo một vì Thiên Chúa làm người đã hy sinh chịu chết để chuộc tội cho con người. 

Bài Tin Mừng đã cho chúng ta thấy Đức Giê-su Ki-tô là mặc khải trọn hảo của Thiên Chúa. Nguời mặc khải cho con người biết về Thiên Chúa và biết về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. “Không ai lên trời được, ngoài Người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời”, tức là không ai có thể cứu độ con người ngoài Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa Cứu Độ lại là Thiên Chúa làm người, gần gũi với chúng ta. Đức Giê-su Ki-tô - Người vừa là một người trọn hảo, vừa là Thiên Chúa trọn vẹn. Vì Chúa Giê-su là người nên Người gần gũi và thông hiểu chúng ta. Hơn nữa, Nguời là Thiên Chúa nên cứu độ chúng ta. Và cách thức Thiên Chúa cứu độ con người chúng ta là như thế này. Chúng ta nghe lại đoạn Tin Mừng: “Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài, để tất cả những ai tin vào Con của Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ”

Qua đó, chúng ta có thể hiểu được rằng, Thiên Chúa yêu thương muốn cứu độ con người nên sai Con Một là Đức Giê-su xuống thế làm người. Nhưng khi nói như vậy thì không có nghĩa là Chúa Giê-su thực hiện công trình cứu độ một cách thụ động, mà Ngôi Con cũng hoàn toàn tự nguyện. Chúng ta nghe lại trích thư thánh Phao-lô Tông đồ gửi các Ki-tô hữu ở Phi-lip-phê. Đây là một trong những áng văn hay nhất trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta cùng xem lại: “Anh em thân mến, Chúa Giê-su Ki-tô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giê-su, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang”

Lạy Chúa, vì tình yêu là phẩm tính của Chúa, Chúa đã chuẩn bị tất cả để cứu độ chúng con. Chúa cũng muốn chúng con cộng tác với Chúa. Xin cho mỗi người trong gia đình chúng con biết hãm mình đền tội mà theo chân Chúa về thiên đàng. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường