Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên (Lc 6:43-49) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải tỉnh thức và sáng suốt phân biệt điều giả điều thực, cái tốt cái xấu và nhất là người lành người dữ. Phương pháp để phân biệt kẻ xấu người tốt, đó là dựa vào cách ăn ở và việc làm mà đánh giá người tốt kẻ xấu.

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6,43-49)

43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. 46 "Tại sao anh em gọi thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! , mà anh em không làm điều thầy dạy? 47 Ai đến với thầy, và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. 48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. 49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể bị hấp dẫn bởi những lời giảng hùng hồn. Chúng ta cũng có thể bị đánh lừa bởi thái độ khôn khéo giả tạo… Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải tỉnh thức và sáng suốt phân biệt điều giả điều thực, cái tốt cái xấu và nhất là người lành người dữ. Phương pháp để phân biệt kẻ xấu người tốt, đó là dựa vào cách ăn ở và việc làm mà đánh giá người tốt kẻ xấu.

“Xem quả thì biết cây”. Quả ở đây là đời sống thực sự của người đó, là những việc họ làm. Đức Giêsu nói lên một qui luật tự nhiên của cây cỏ: “ Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho ” (Lc 6,44). Như vậy, đời sống và hành động của một người sẽ phản ánh con người thật của họ. Vì thế, sự phán đoán của Chúa Giêsu để công nhận ai là môn đệ đích thực của Chúa, đó là những ai đến với Chúa, và nghe những lời Chúa dạy mà đem ra thực hành, đồng thời, những việc làm ấy phải phát xuất từ một tâm hồn tốt lành thánh thiện mới có giá trị cho sự sống đời đời, bằng không chỉ là giả tạo và hư danh mà thôi.

“Xem quả thì biết cây”. Đời sống tốt được minh chứng bằng những việc lành, việc tốt. Vì thế, chúng ta cần phải tỉnh thức kẻo bị mắc lừa những kẻ giả hình đội lốt đạo đức, để lừa dối ta, lôi kéo ta theo đường bất chính và sai lầm. Bởi vì, nói tốt, chưa tốt, cần phải làm tốt mới tốt thật.

Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát, vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Xin giúp chúng con đừng bao giờ hời hợt khi nghe lời Chúa. Xin ban ơn thêm sức cho chúng con để cuộc sống mỗi ngày luôn là lời tuyên xưng và rao giảng sống động cho mọi người. Amen.