Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXIV - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 8: 4-15 Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 17 - 09 - 2016 THỨ BẢY

SAU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN C

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8, 4-15)

4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:5 "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất.6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt.7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt.8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm". Nói xong, Người hô lên rằng: "Ai có tai nghe thì nghe."9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì.10 Người đáp: "Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.

11 "Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa.12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ.13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc.14 Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành.15 Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

SUY NIỆM

Mỗi khi tham dự Thánh lễ là mỗi dịp người tín hữu tham dự vào hai phần phụng vụ: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể; và Giáo Hội cũng dạy rằng: hai phần phụng vụ này đều có giá trị ngang nhau. Bởi lẽ đó, sẽ không đúng nếu như chỉ coi trọng việc tham dự vào phần Phụng vụ Thánh Thể mà lại coi nhẹ việc lắng nghe Lời Chúa. Nếu tham dự Thánh lễ mà chỉ dự vào phần Phụng vụ Thánh Thể thì chưa được trọn vẹn.

Nhưng làm thế nào để Lời Chúa thật sự trở nên nguồn sức sống nuôi dưỡng linh hồn chúng ta? Chính đoạn Tin Mừng này cho biết rằng, để Lời Chúa thật sự trở thành nguồn sống cho tâm hồn, thì:

Trước hết, cần phải lắng nghe và hiểu đúng Lời Chúa, bởi vì có hiểu đúng Lời Chúa thì mới có thể sống đúng theo thánh ý của Chúa.

Rồi cũng cần phải có sự kiên trì, nhẫn nại. Đừng khi nghe thì vui vẻ đón nhận, nhưng khi gặp khó khăn thử thách thì buông suôi bỏ cuộc.

Cũng cần phải có một thái độ dứt khoát sống theo những đòi hỏi của Lời Chúa, đừng để cho những hấp dẫn, những hào nhoáng của thế gian làm cho hạt giống Lời Chúa bị chết ngạt.

Cuối cùng, một điều kiện hết sức quan trọng để cho Lời Chúa sinh hoa kết trái tốt đẹp, cần phải biết đem Lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Bởi vì, như Chúa Giêsu đã từng dạy rằng: “Không phải những ai nói: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ là được vào nước Trời hết đâu, mà chỉ những ai thi hành thánh ý của Chúa Cha, thì người ấy mới được vào mà thôi”. Và Chúa Giêsu còn ví người lắng nghe và biết sống Lời Chúa thì giống như người khôn ngoan biết xây nhà mình trên nền đá vững chắc, cho dù có phải gặp sóng to gió lớn, thì cũng không bị sụp đổ. Nhưng trái lại, người nghe Lời Chúa mà không biết đem ra thực hành thì giống như người xây nhà mình trên cát, sớm muộn gì cũng không tồn tại.

Nhưng phải nhìn nhận rằng, sống theo thánh ý của Chúa đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận hy sinh nhiều. Thế nhưng, kết quả của những hy sinh đó là sự bình an và hạnh phúc thật trong tâm hồn.

Kinh nghiệm về điều này, tiên tri Edêkiel đã từng chia sẽ: “Khi gặp Lời Chúa tôi đã vội nuốt lấy; ban đầu tôi chỉ thấy đắng đót, nhưng sau đó là sự dịu ngọt cho tâm hồn”.

Ước gì kinh nghiệm của tiên tri Edêkiel cũng là kinh nghiệm sống của từng người chúng ta. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường