Clock-Time

Suy Niệm Thứ bảy tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 43-45 Một lần nữa Chúa Giê-su loan báo về cuộc tử nạn của Người; và một lần nữa các môn đệ lại thêm bối rối vì họ không hiểu và không chấp nhận sự kiện Thầy của mình lại phải trải  qua nhục hình như thế.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY - TUẦN XXV - THƯỜNG NIÊN C


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9: 43-45)


43 Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa.
 44 "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời."45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy

SUY NIỆM
 

Một lần nữa Chúa Giê-su loan báo về cuộc tử nạn của Người; và một lần nữa các môn đệ lại thêm bối rối vì họ không hiểu và không chấp nhận sự kiện Thầy của mình lại phải trải  qua nhục hình như thế.

Chứng kiến từng đoàn tử tội vác thập giá tiến về Núi Sọ và chịu treo trên thập giá, các môn đệ hiểu thế nào là thập giá. Một nhục hình như thế lẽ nào lại là phần số dành cho một người mà họ tin tưởng là Đấng được Thiên Chúa sai đến để giải phóng dân tộc. Một cái chết như thế làm sao có thể xảy đến cho một người đã từng chữa lành mọi thứ bệnh tật và làm cho kẻ chết sống lại bằng quyền năng của Người.

Chỉ trong ánh sáng đức tin, chúng ta mới cảm nhận được thập giá là lẽ khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Từ hai ngàn năm kể từ thánh Stêphanô tử đạo tiên khởi, Giáo Hội không ngừng chứng minh lẽ khôn ngoan và sức mạnh của thập giá. Bổ khuyết những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giê-su, đó là sứ mệnh mà Giáo Hội tiếp tục thực thi qua mọi thời. Ngày nay, sáng kiến thập hình của La Mã không còn nữa, nhưng con đường dẫn đến Núi Sọ vẫn còn đó và thập giá đã biến thiên thành vô số những nhục hình có lẽ còn dã man và độc ác hơn cả thập hình.

“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo”. Mệnh lệnh này của Chúa Giê-su vẫn còn giá trị cho các môn đệ trong thời đại ngày nay. Thập giá vẫn còn có đó trong cuộc sống của mỗi người và mỗi ngày. Con đường khổ đau vẫn trải dài trước mắt mỗi người và mỗi ngày. Cho dù là chướng ngại hay ngu xuẩn, khổ đau vẫn gắn liền với cuộc sống mỗi người và mỗi ngày. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đón nhận đau khổ và bước đi theo Người. Ơn cứu rỗi đã được Nguời thông ban qua con đường thập giá và nhờ đó chúng ta mới cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Có đi qua thập giá, chúng ta mới sống trọn ơn gọi làm người của chúng ta, và nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống.

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con hiểu rằng thập giá là con đường dẫn đến Nước Trời, để chúng con biết đón nhận và vác thập giá mỗi ngày mà cảm nhận được tình yêu Chúa và sự thanh thản trong tâm hồn. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường