Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 10: 17-24  Ngoài Chúa ra, tất cả niềm vui trần thế đều rất mau qua. Tiền bạc, vật chất rồi cũng qua, địa vị danh vọng cao sang nơi thế trần rồi cũng sẽ mất. Mọi sự sẽ không còn tồn tại, khi chúng ta giả từ cõi đời chóng qua này.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN A


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10: 17-24)
 
17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con."18 Đức Giê-su bảo các ông: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.22 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho."23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."

SUY NIỆM
 

Sứ điệp đoạn Tin Mừng hôm nay nói đến sự thành công của bảy mươi hai môn đệ. Quả thật, công cuộc truyền giáo của bảy mươi hai môn đệ đạt được nhiều thành quả: chẳng những lời rao giảng của các ngài được nhiều người đón nhận, mà các ngài còn thắng được cả quyền lực Satan. Vì lý do đó, các ngài đã trở về mang theo một tâm trạng vừa vui mừng, vừa hãnh diện. Chính sự thành công của bước đầu đã khích lệ để các môn đệ vững bước theo Chúa hơn, nhưng cũng có thể dẫn các ngài đến chổ tự mãn mà quên rằng tất cả đều có bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Nhưng với Chúa Giêsu, Người không nhắm tới thành quả số lượng của công cuộc truyền giáo nơi các môn đệ, nhưng Người muốn nhắc nhở các môn đệ: Các con chớ vui mừng vì ma quỷ phải khuất phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời. Tên các con đã được ghi trên trời có nghĩa là đã thuộc về hàng ngũ thuộc về chính Thiên Chúa, nhờ đó người môn đệ nghe được Lời của Thiên Chúa - Lời mà các tiên tri và bao nhiêu vua chúa trần gian muốn nghe mà không được nghe.

Là người tín hữu Chúa, chúng ta nhìn vào kinh nghiệm của các môn đệ được thuật lại trong đoạn Tin Mừng hôm nay như là một kinh nghiệm cho chính mình, vì kinh nghiệm của các ngài cũng sẽ là bài học cho mỗi người chúng ta. Để dù trong những thành công hay thất bại, chúng ta điều quy hướng về Chúa, vì không phải công việc hay thành quả từ công việc, nhưng chính Thiên Chúa là niềm vui và hạnh phúc đích thực của mỗi người chúng ta. Vì ngoài Chúa ra, tất cả niềm vui trần thế đều rất mau qua. Tiền bạc, vật chất rồi cũng qua, địa vị danh vọng cao sang nơi thế trần rồi cũng sẽ mất. Mọi sự sẽ không còn tồn tại, khi chúng ta giả từ cõi đời chóng qua này.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết chọn lấy chính Chúa là nguồn sống đích thực, là nguồn vui vững bền và là sự sống viên mãn cho mỗi người chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường