Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Niềm hy vọng trổ sinh vì có được niềm hạnh phúc không ai có được: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!”. Như vậy, qua Chúa Giêsu, con người có hy vọng được mặc khải những điều lớn lao đem lại ý nghĩa cuộc đời mình...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 02/10/2021

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (10,17-24)

17 Hôm đó, nhóm Bảy mươi hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”.18 Đức Giê-su bảo các ông: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”.21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.22 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”.23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”.

SUY NIỆM

Khung cảnh của bài Tin mừng hôm nay tràn đầy niềm vui và niềm an ủi. Các môn đệ vui mừng vì đã chứng kiến thật nhiều điều lạ lùng từ chính việc làm của họ, nhờ danh Thầy của mình. Chúa Giêsu thêm tin tưởng và trao phó cho các ông những năng quyền đặc biệt khác nữa. Như một người nông dân đêm ngày chăm sóc cây trồng vui mừng vì thấy công lao của mình được bù đắp, Chúa cũng thấy niềm hy vọng nơi những gì Chúa gieo vào lòng các môn đệ.

Niềm hy vọng trổ sinh vì có được niềm hạnh phúc không ai có được: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!”. Như vậy, qua Chúa Giêsu, con người có hy vọng được mặc khải những điều lớn lao đem lại ý nghĩa cuộc đời mình.

Muốn thấy thì phải trở nên người “bước theo Thầy” và “ở lại với Thầy” trong tình yêu của Thầy. Người môn đệ có khả năng thấy là người môn đệ làm mọi việc đều nhân danh Chúa, nhận ra sự hiện diện của Chúa trong các hoạt động của mình. Trên hết, người môn đệ luôn cảm nhận sâu xa về ân huệ của Chúa phủ bóng trên cuộc đời mình. Chúa Giêsu hôm nay cũng đã được tràn đầy Thánh Thần, đã chúc tụng Chúa Cha mà theo nguyên nghĩa “chúc tụng” nghĩa là “tạ ơn” vậy.

Ngày hôm nay, Giáo hội cũng nhắc nhớ chúng ta hãy thấy rõ hơn vai trò của các thiên thần hộ thủ. Các ngài thường bị lãng quên trong khi các ngài vẫn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, bảo vệ chúng ta trước những mưu chước ma quỷ. Không biết có bao nhiêu người trong chúng ta thường xuyên nhận thức và biết ơn sự hiện diện âm thầm đó.

Lạy Chúa, trên nẻo đường cuộc đời, còn nhiều điều chúng con chưa nhận thức hết được và chưa biết ơn đủ ân sâu nghĩa dày mà Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống tâm tình tri ân và biết đáp đền ơn Chúa bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày của chúng con. Amen.