Clock-Time

Suy Niệm Thứ bảy Tuần XXVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 27-28 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! "

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 8-10-2016

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11, 27-28)
 
27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! "28 Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."
 
SUY NIỆM

Một người phụ nữ khi nghe những lời giảng dạy của Chúa Giêsu và những phép lạ Ngài thực hiện đã không cầm lòng được, nên thốt lên cách tự nhiên lời khen ngợi mẹ của Chúa Giêsu: "Phúc thay lòng dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú”. Đây là lời khên tuyệt vời dành cho Mẹ Maria, Đấng đã được Thiên Chúa chọn để làm Mẹ Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể để cứu chuộc nhân loại. Nhưng đối với Chúa Giêsu, thì “những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”. Mới nghe qua, chúng ta có cảm tưởng như Chúa Giêsu muốn hạ thập người Mẹ đã cưu mang và cho Ngài bú mớm, nhưng thật ra, Chúa Giêsu gián tiếp ca ngợi Mẹ của mình, một người Mẹ đã sống cả cuộc đời luôn lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa cách trọn vẹn nhất. Chúa Giêsu muốn chúng ta nhìn vào Mẹ Maria và noi gương đời sống đức tin của Mẹ, đặc biệt là học nơi Mẹ luôn biết thưa xin vâng trước thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Những ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa, thì đối với Chúa Giêsu, người đó sẽ thuộc về gia đình của Chúa, một gia đình không đặt nền tảng trên tương quan huyết thống, những trên nền tảng dựa vào Lời Chúa như Chúa Giêsu đã dạy: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mc 3,35).

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơ Chúa đã ban cho chúng con Lời Hằng Sống, xin cho chúng con luôn biết mở lòng đón nhận và đem ra thực hành mỗi ngày, nhờ đó chúng con luôn được tái sinh để trở nên thành viên trong gia đình của Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết noi gương Mẹ, luôn sẵn sàng lắng nghe, cũng như suy niệm Lời Chúa hằng ngày và đem ra thực hành, nhờ đó, chúng con được hạnh phúc như Mẹ. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường