Clock-Time

Suy niệm Thứ bảy Tuần XXVII Thường Niên C - Phúc cho ai lắng nghe và giữ lời

Tin mừng Lc 11:27-28 Ngoài tám mối phúc đã được Chúa Giêsu công bố trong bài giảng trên núi, và chúng ta có thể gọi mối phúc được nhắc đến nơi đây là mối phúc "lắng nghe Lời Chúa và sống thực hành Lời Chúa".
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

PHÚC CHO AI LẮNG NGHE VÀ GIỮ LỜI


Thấy quyền năng và sự khôn ngoan nơi các phép lạ cũng như lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, một người phụ nữ trong đám đông không thể cầm mình được. Bà đã lên tiếng ca ngợi Chúa Giêsu cách gián tiếp bằng cách ca ngợi người mẹ đã cưu mang Ngài: "Hạnh phúc thay bà mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Ðúng hơn phải nói rằng: "Hạnh phúc thay kẻ lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa".

Có lẽ đây là trang Tin mừng ngắn nhất được đọc trong Phụng vụ Thánh lễ. Trang Tin mừng chỉ có hai  câu, Luca 11,27-28; Câu trước là lời khen tặng rất hồn nhiên, bộc trực của một người phụ nữ trước hình ảnh nổi bật của Chúa Giêsu: “Phúc thay lòng dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú”. Đáp lại lời của người phụ nữ, Chúa Giêsu mạc khải lý do sâu xa hơn căn cứ trên nền tảng siêu nhiên là “lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành”.

"Phúc cho những ai lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành". Chúng ta gặp thấy nơi đây một mối phúc khác nữa, ngoài tám mối phúc đã được Chúa Giêsu công bố trong bài giảng trên núi, và chúng ta có thể gọi mối phúc được nhắc đến nơi đây là mối phúc "lắng nghe Lời Chúa và sống thực hành Lời Chúa".

Ðây là lời chúc phúc Chúa Giêsu nói không những cho Mẹ Maria mà còn cho tất cả mọi người. Ðáp lại lời của người nữ, đám đông dân chúng chúc tụng Mẹ Maria vì lý do tự nhiên phàm trần là cưu mang và nuôi dưỡng Chúa Giêsu: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm", thì Chúa Giêsu mạc khải lý do sâu xa hơn: mối phúc được xây dựng trên nền tảng siêu nhiên là lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Khi trả lời như vậy, Chúa Giêsu không phải là không muốn làm vinh danh Mẹ Maria nhưng Chúa muốn nêu chỉ cho dân chúng thời đó biết và cho chúng ta hôm nay thấy rõ nền tảng của mối phúc mà Mẹ Maria đang vui hưởng, đó là lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành.

Chúa Giêsu thực là tuyệt vời khi đưa ra mạc khải đó. Vì theo các nhà tâm lý học, tự kỷ ám thị là một phương pháp tự giáo dục vừa đơn giản, dễ dàng lại vừa hữu hiệu. Không nói tới những ơn ích siêu nhiên, chỉ bàn tới khía cạnh tâm lý tự nhiên thì việc đọc Lời Chúa, suy niệm sẽ tự dẫn tới việc thực hành theo Lời Chúa dạy, đây vốn là một phương pháp tự kỷ ám thị rất khôn ngoan, có khả năng biến đổi bên trong con người một cách từ từ nhưng hữu hiệu.

Điều quan trọng là có một khuôn mẫu tốt đẹp nào đó để tưởng tượng và nghĩ tới thường xuyên. Ngày này qua ngày khác, con người làm như thế sẽ được biến đổi giống y như khuôn mẫu ấy. Điều quan trọng của tự kỷ ám thị không phải là nghĩ tới khuôn mẫu ấy lâu giờ, mà là năng nghĩ tới khuôn mẫu ấy. Vậy người chăm chỉ đọc Lời Chúa thì sẽ nghĩ đến ai, chắc chắn phải nghĩ đến Chúa, đến những lời dạy và những hành động của  Chúa, mà tất cả lời dạy và hành động của Chúa đều là khuôn mẫu hướng con người đến một cách sống đầy yêu thương, thế nên họ sẽ được biến đổi giống y như khuôn mẫu ấy một cách vô thức, không cần phải cố gắng nhiều. Đó là giá trị con người có thể biến đổi việc “Lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành”  là bình diện tự nhiên vượt lên đến siêu nhiên trong cách sống của mình.

Một trong những người đã thành công trong việc này phải đáng kể nhất chính là Mẹ Maria. Mẹ Maria  cao trọng không những vì Mẹ đã cưu mang Chúa và cho Chúa bú mớm,  mà còn là vì Mẹ đã lắng nghe và thực thi Lời  Chúa, nhờ vậy Mẹ luôn nhận ra được thánh ý Chúa muốn nơi cuộc đời mình để rồi cộng tác hết mình với Chúa, với khuôn mẫu mà Mẹ ước ao. Đó chính là sự cao trọng mà Chúa Giesu đã đề cao nơi Mẹ.

Chúa Giêsu không có ý phủ nhận vai trò của Mẹ Maria trong việc cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Ngài; nhưng qua những lời trên đây, Ngài mạc khải mối tương quan sâu xa giữa Ngài và Mẹ Maria; mối tương quan ấy không chỉ dừng lại ở huyết nhục, nhưng hơn ai hết, Mẹ là người đã triệt để lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa: cả cuộc đời Mẹ, từ biến cố Truyền tin cho đến khi đứng dưới chân Thập giá, Mẹ đã đón nhận Lời Chúa, qua tiếng Xin Vâng.

Hơn ai hết, Mẹ Maria là kẻ đầu tiên đã lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành khi Mẹ thưa: "Vâng, này tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi điều Ngài truyền". Lời thưa "Xin vâng" của Mẹ Maria khai mở một thế giới mới của ơn cứu rỗi và của sự sống mới. Mẹ đã trở nên gương mẫu cho mọi người Kitô để lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, và mối phúc lắng nghe lời Chúa và sống thực hành cũng được mở ra cho tất cả mọi người thuộc mọi thời đại.

Mọi người, mọi thời đại, đều có thể hưởng được mối phúc thật khi họ biết khiêm tốn lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Mối phúc lời Chúa này không phải là độc quyền Mẹ Maria, nhưng Mẹ đã đi trước nêu gương và muốn cho chúng ta sống như Mẹ đã sống. Nơi tiệc cưới Cana, Mẹ đã nói với các gia nhân hãy làm theo lời Chúa Giêsu truyền. Và hành động vâng phục của họ đối với lệnh Mẹ Maria "hãy làm theo lời Ngài truyền", hành động đó đã dọn sẵn mọi sự để Chúa làm phép lạ mang đến niềm vui cho những người chung quanh.

Hẳn ta đang sống trong tháng mười, tháng mân côi kính Đức Mẹ. Lời Chúa hôm nay  hẳn cũng là sứ điệp đang mời gọi chúng ta trong việc siêng năng lần chuỗi mân côi. Việc lần chuỗi mân côi cũng là lập đi lập lại việc vừa lần hạt vừa đọc lời kinh kính Đức Mẹ. Lời kinh ấy rất đơn giản, nhưng dù chuỗi mân côi trên tay vị chủ chăn hay trên tay người mẹ, dù trên tay trong sạch của một vị thánh hay trên tay sám hối của người tội lỗi, sẽ luôn mang lại sức biến đổi tự việc tự nhiên  thành ân sủng thiêng liêng cho tất cả mọi người.

Một đời sống đạo đức gương mẫu vẫn luôn là một hấp lực và tác động người khác hơn cả những gì được viết trong sách vở. Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng ta trong việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Ðó là mối phúc mà ai trong chúng ta cũng có thể đạt được. Ước gì chúng ta tìm được hạnh phúc trong việc cưu mang Lời Chúa: cưu mang bằng cách lắng nghe, đón nhận và tuân giữ, để rồi một khi Lời Chúa đã trở thành sức sống, chúng ta có thể đem sự sống đó đến cho những người xung quanh.

Nguyện cầu Mẹ Maria nâng đỡ để cuộc sống của chúng ta luôn phù hợp với sứ điệp của Tin mừng như chính Mẹ đã sống nêu gương. Xin Mẹ cũng cho chúng ta biết yêu mến Mẹ, học theo gương sống của Mẹ qua việc siêng năng lần hạt mân côi để luôn được Mẹ  che chở, giữ gìn khỏi những cám đỗ trong cuộc đời.

Huệ Minh