Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 12:8-12  Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta giá trị của bài học làm chứng cho danh thánh Chúa: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN A


THÁNH IGNATIO ANTIOCHIA, GIÁM MỤC


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12: 8-12)
 


8 "Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.10 "Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.11 "Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì,12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói."


SUY NIỆM

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta giá trị của bài học làm chứng cho danh thánh Chúa: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”. Đây là một đòi hỏi liên lỉ cho hết mọi người môn đệ của Chúa, hầu đáng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa.

Làm chứng cho Chúa là tuyên bố mình thuộc về Chúa. Việc này không chỉ là việc tỏ cho người khác biết mình là người Công Giáo, người theo đạo Chúa bằng những dấu chỉ bên ngoài, nhưng còn là việc sẵn sàng sống chứng nhân cho Chúa qua việc thực thi các điều Chúa ựay. Đây là hai công việc đòi hỏi phải đi đôi với nhau. 

Quả thế, để người ta nhận biết mình là người thuộc về Chúa thì xem ra rất dễ. Chẳng hạn, khi chúng ta thấy một cầu thủ bóng đá ghi bàn thắng trong sân, anh ta liền quì xuống và làm một dấu thánh giá, thế là người ta có thể nói “anh này có đạo”. Hay khi đi đến, thăm một gia đình nào, chúng ta thấy có bàn thờ Chúa, có thánh giá Chúa treo trong nhà, chúng ta cũng có thể nói “nhà này có đạo”, v.v. Tuy nhiên, có người tuy mang trên mình thánh giá của Chúa như đeo dây chuyền có thánh giá, đeo bông tai có thánh giá, nhưng người ấy lại là người không thuộc về Chúa, vì họ chỉ xem những vật dụng ấy như món hàng trang sức. Do đó họ không bao giờ nhận mình là người môn đệ của Chúa.

Trái lại, tuy nhiều người không mang trên mình những dấu hiệu hay biểu tượng thuộc về Chúa, nhưng họ lại biểu lộ cho người khác thấy mình là người thuộc về Chúa, là người Công Giáo, khi họ dám sống và làm chứng cho Chúa qua việc sẵn sàng sống chứng nhân cho Chúa bằng việc thực thi các điều Chúa dạy, như sống yêu thương, sống liêm khiết, sống ngay thẳng, v.v. Đây mới là điều quan trọng và đủ để minh chứng cho người khác biết chúng ta thuộc về Chúa.

Đức cha GB Bùi Tuần đã chia sẻ một kinh nghiệm thiêng liêng cho việc làm chứng cho Chúa trong tập sách “Nói với giáo dân” rằng: “Sự tuyên xưng đức tin của ta vào Thiên Chúa phải thực sự rất trong sáng, từ lời nói đến nội dung, từ tổ chức đến con người, từ thái độ bề ngoài đến trí khôn và trái tim bên trong. Ðừng để sự tuyên xưng đức tin của ta bị tục hoá, kẻo rồi sẽ mất đi sức mạnh thiêng liêng chẳng gây được ảnh hưởng nào tốt nơi các đồng bào ngoài tôn giáo”. Ước chi việc làm chứng cho Chúa của mỗi chúng ta hôm nay được thể hiện bằng cả hai cách liên kết mật thiết cả bên ngoài lẫn bên trong.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến và làm chứng cho Chúa bằng lời nói, bằng hành động và bằng cả những biểu tượng về Chúa mà chúng con mang trên mình. Amen.
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường