Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 12:8-12 Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy: niềm tin này không chỉ mang chiều kích riêng tư mà còn mang chiều kích công khai và phổ quát. Chính lúc ta tuyên xưng niềm tin đó một cách công khai thì cũng là lúc ta đang sống thực tại cánh chung, thực tại Nước Trời.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12, 8-12)
 


8 "Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.10 "Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.11 "Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì,12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói."


SUY NIỆM

Chúa Giêsu là trung tâm điểm của lịch sử nhân loại và là trung tâm của đời sống con người. Niềm tin này được mặc khải qua toàn bộ Kinh Thánh. Toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước cũng hướng về và chuẩn bị cho con người đón nhận niềm tin này. Chúa Giêsu Kitô - Thiên Chúa nhập thể làm người - toàn bộ cuộc sống và lời giảng dạy của Người cũng hướng con người đến việc xác tín về niềm tin này. Toàn bộ đời sống của người Kitô hữu cũng không có gì khác hơn là tuyên xưng vào niềm tin này.

Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy: niềm tin này không chỉ mang chiều kích riêng tư mà còn mang chiều kích công khai và phổ quát. Chính lúc ta tuyên xưng niềm tin đó một cách công khai thì cũng là lúc ta đang sống thực tại cánh chung, thực tại Nước Trời. “Phàm ai nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng nhận Người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”. Và ngược lại, khi ta chối bỏ niềm tin đó thì cũng là lúc ta chối bỏ thực tại cánh chung, thực tại Nước Trời. “Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”.

Bởi vì khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô cũng là lúc ta sống thực tại cánh chung, thực tại Nước Trời. Mà sống thực tại cánh chung, thực tại Nước Trời nghĩa là ta sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Chính vì thế, việc tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô không còn là việc của riêng ta nữa mà còn là việc của Thiên Chúa. Chính Thánh Thần sẽ ban ơn nâng đỡ giúp chúng ta sống niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo, và những người cầm quyền, thì anh em đừng phải lo bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì trong giờ phút ấy, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói”.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn nhận ra rằng, thực tại cánh chung không phải là một viễn tượng xảy ra trong một tương lai xa xôi nào đó, nhưng nó là một thực tại xảy ra ngay trong cuộc sống hiện tại khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết sống thực tại cánh chung, thực tại Nước Trời qua việc tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường