Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên C - Thánh Têrêsa Giêsu (Avilla), trinh nữ, tiến sĩ hội thánh

Tin mừng Lc 12, 8-12 Người công giáo không nên làm mất đi căn tính của Chúa Thánh Thần trong hoạt động xã hội nhằm sự sống con người và nhân quyền được được đảm bảo.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN  XXVIII


THÁNH TÊRÊSA GIÊSU (AVILA) 

TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH


 
Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 1, 15-23

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, khi nghe biết lòng tin của anh em đối với Chúa Giêsu, và lòng mến của anh em đối với hết thảy các thánh, tôi không ngừng tạ ơn Chúa cho anh em, khi nhớ đến anh em trong kinh nguyện. Xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau.

Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 8, 2-3a. 4-5. 6-7

Ðáp: Chúa đã đặt Con Chúa cai trị các công trình tay Chúa tác thành (c. 7).

Xướng:

1) Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu! Chúa đã nâng cao oai nghiêm Ngài trên cõi trời xanh. Từ miệng thiếu nhi và trẻ con đang bú sữa. - Ðáp.

2) Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? Con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? - Ðáp.

3) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo. Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. - Ðáp.

Alleluia: Gc 1, 18

Alleluia, alleluia! - Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. - Alleluia.
 
Phúc Âm: Lc 12, 8-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

"Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào". Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM

CHỨNG TÁ CHO TÌNH YÊU

Không thể chối cãi sự đóng góp vô cùng to lớn của thánh nữ Têrêsa cả cho Giáo hội nói chung, và cách riêng cho dòng Kín Cát Minh. Khác với thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, thánh nữ Têrêsa cả là người nữ tu đặc biệt tài giỏi và quả cảm. Lúc ban đầu thánh nữ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cải tổ dòng, nhưng với ý chí kiên định và tình yêu Chúa vô bờ bến, thánh nữ đã khiến dòng Cát Minh mang một diện mạo mới. Và tu viện kín Avila được ra đời gắn với cái tên người ta gọi là Têrêsa Avila. Tu luật của dòng vô cùng nhiệm ngặt. Các nữ tu phải đi chân không, ăn chay, hãm mình, cầu nguyện nhiều giờ, đánh tội để cầu xin ơn tha thứ cho thế giới.

Thánh nữ ghi lại những tư tưởng uyên thâm về đường trọn lành và nhiều thị kiến mà ngài được hưởng kiến. Tác phẩm tu đức này ảnh hưởng rất lớn trong Giáo hội, nên Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tôn phong ngài lên bậc Tiến sĩ Hội thánh vào năm 1970. Lời Chúa được minh chứng qua gương sống của Thánh nữ : "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa”. Chúng ta tuyên xưng danh Chúa, làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn cũng là mang lại phần rỗi cho chính mình.

Người Kitô hữu thời nay đang hội nhập tốt với sự phát triển trên mọi phương diện của xã hội. Đây là con dao hai lưỡi. Có thể, đời sống đức tin cũng theo đó mà thay đổi, hoặc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những giá trị căn bản của chân lý đức tin. Giáo hội luôn khuyên nhủ các Kitô hữu khôn ngoan trong việc tiếp cận tri thức hiện đại, văn hoá đa quốc gia và cẩn trọng gìn giữ truyền thống văn hoá tốt đẹp, qua đó, góp phần hội nhập tinh thần công giáo vào môi trường sống trên các lãnh vực : giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Hay nói cách khác, người công giáo không nên làm mất đi căn tính của Chúa Thánh Thần trong hoạt động xã hội nhằm sự sống con người và nhân quyền được được đảm bảo.

Xin cho sức sống của Đức Kitô phục sinh là bảo chứng cho niềm hy vọng của người công giáo hôm nay và mãi mãi. Và xin cho sức sống này lan toả đến mọi nơi chúng ta hiện diện bằng sự thật, công lý và tình yêu. Amen.

Lm. Vinh Sơn Kiều Duy Tân