Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy tuần XXVIII Thường Niên C- GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 12:8-12 Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 15-10-2016 THỨ BẢY

SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊNLỄ THÁNH TÊRÊSA AVILA - LỄ NHỚ

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12, 8-12)
 


8 "Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.10 "Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.11 "Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì,12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói."


SUY NIỆM

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa muốn chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có bị bách hại cũng phải giữ vững đức tin và trung thành với Chúa để tuyên xưng về Chúa. Muốn thế, chúng ta cần trông cậy vào ơn trợ giúp và những hoạt động của Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần sẽ thúc đẩy để trong những cơn bách hại, chúng ta biết nói gì và nói như thế nào.

Chúa Thánh Thần sẽ ban ơn soi sáng, nâng đỡ chúng ta khi bị bách hại vì Danh Chúa, bởi Thiên Chúa “không để những ai tin Chúa bị thử thách quá sức” (1Cr 10, 13).

Chúa Thánh Thần cũng ban sự khôn ngoan cho những ai bị bách hại để họ có thể đối phó với chính những kẻ bách hại mình (Lc 21, 15).

Vậy trong ánh sáng của Chúa, chúng hãy thành tâm kiểm điểm lại đời sống của mình. Chúng ta chưa thực sự chối Chúa nhưng đôi khi chúng ta đã có những suy nghĩ, những thái độ, những việc làm trai ngược với giáo huấn Tin mừng và làm mất phẩm giá người tín hữu.

Có thể nói chúng ta chưa phạm đến Thánh Thần, nhưng chúng ta đã lơ là, không quan tâm, không quý trọng ơn Người, không biết kết hiệp mật thiết với người qua tâm tình Tin, Cậy, Mến… chúng ta đã làm mọi sự theo ý mình, đã tự phụ ỷ vào sức riêng mình, nên đời sống đức tin của chúng ta mất phương hướng, lầm lạc và chai cứng.

Có khi chúng ta cũng đã không chối đạo trước mặt những người bách hại, nhưng chúng ta đã toa rập với đời, với thế gian theo sự mời mọc duy lợi: hám danh, ham lợi, ham sắc, ham tài… khiến cuộc đời và con người chúng ta bị biến chất, mất phẩm giá là người con của Chúa. Xin thánh Têrêsa Avila mà chúng ta nhớ đến hôm nay, người đã biết cải tổ chính mình để “sống một mình với Đấng Độc Nhất” mà đem lại ơn ích thiệng liêng cho mọi người, phù hộ chúng ta sống cuộc đời ngay chính với niềm tin tinh tuyền hầu làm sáng danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi nhiều linh hồn.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần để Ngài đổi mới và thánh hóa chúng con. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường