Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Đời sống đạo đòi hỏi chúng ta phải tuyên xưng đức tin. Những biến cố quan trọng, như lúc đón nhận các bí tích quan trọng, khi lãnh nhận một chức vụ quan trọng trong Giáo hội cũng đòi hỏi chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 16/10/2021GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (12,8-12)

8 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.10 Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.11 Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì,12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói”.

SUY NIỆM

Tuyên xưng niềm tin, là chủ đề lớn trong Tin mừng. Chúa Giêsu tuyên xưng niềm tin của Người vào Thiên Chúa Cha: Người được Cha sai đến, Người là Ngôi Lời của Cha, Người là Con Thiên Chúa, và Cha và Người là một. Việc Chúa Giêsu tỏ lộ điều này làm cho giới chức tôn giáo Do Thái shock toàn tập. Họ cho rằng Người phạm thượng. Rồi đến các môn đệ tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu: người ta bảo con người là ai? Phêrô đại diện các tông đồ tuyên xưng: Thầy là Đấng Kitô. Lời tuyên xưng đầy xác tín này nói lên sứ mạng của Đấng được xức dầu, với vai trò là trưởng tử và là thủ lãnh như thánh Phaolô sau này tuyên xưng. Và nhiều lần chúng ta thấy những người được chữa lành cũng tuyên xưng: Thầy là Con Thiên Chúa. Cả đến ma quỷ cũng tuyên xưng: tôi biết ông là ai, là Đấng thánh của Thiên Chúa… 

Đời sống đạo đòi hỏi chúng ta phải tuyên xưng đức tin. Những biến cố quan trọng, như lúc đón nhận các bí tích quan trọng, khi lãnh nhận một chức vụ quan trọng trong Giáo hội cũng đòi hỏi chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta. Lời tuyên xưng ấy là một xác tín duy nhất: tôi tin vào điều mà Giáo hội tuyên xưng. Lời tuyên xưng như kinh Tin kính mà chúng ta long trọng đọc lên, nó không chỉ giới hạn trong mỗi thánh lễ cử hành hay một nghi thức phụng vụ có giới hạn không gian và thời gian, lời tuyên xưng ấy là lời đi vào toàn thể đời sống đạo của chúng ta. Tôi tin, có nghĩa là tôi tin như thế nào thì tôi sống như vậy. Giáo hội tin thế nào thì Giáo hội loan báo như thế. Và đời sống của tôi là một phản ánh chân thực các giá trị Kitô. Thánh Phaolo nói rằng, tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Nên trong đời sống hằng ngày, có khi chúng ta nói mình tin, hay mạnh mẽ tuyên xưng, nhưng đời sống của ta quá khác lạ với nền tảng của đức tin Kitô hữu. Đời sống của người có đức tin mà không dám thể hiện hay không có chút gì là người Kitô có thể sống các điều mình tin tưởng, thì những người sống như vậy chỉ phản ánh chính cái tôi của họ, họ chỉ nhân danh họ để sống mòn những lề thói ích kỷ, nó không hiện thân cho đời sống thánh thiện của Giáo hội. Khi chúng ta không dám tuyên xưng và ngay cả khi tuyên xưng mà chúng ta không sống điều chúng ta tuyên xưng thì chẳng khác nào những kẻ gối trá; nói mà không làm, hoặc làm những điều không phù hợp với đời sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ơn can đảm, mạnh mẽ tuyên xưng đức tin của chúng con trước mặt người đời, tuyên xưng cách chân thực bằng đời sống bác ái và thánh thiện mỗi ngày. Amen.