Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 14: 1-6 Ngày hôm qua, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta long trọng mừng kính các thánh nam nữ trên trời, hay còn gọi là Hội Thánh khải hoàn. Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn còn trong nơi luyện tội mà chúng ta vẫn quen gọi là Giáo Hội thanh luyện chờ ngày phục sinh.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN C


LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (14, 1-6)

1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi”.5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?”6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

Suy niệm

Ngày hôm qua, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta long trọng mừng kính các thánh nam nữ trên trời, hay còn gọi là Hội Thánh khải hoàn. Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn còn trong nơi luyện tội mà chúng ta vẫn quen gọi là Giáo Hội thanh luyện chờ ngày phục sinh. Chúng ta - những người trong Giáo Hội lữ hành - hiệp thông cầu xin Chúa và các thánh trong Hội Thánh khải hoàn, để cầu nguyện cho các linh hồn trong Giáo Hội thanh luyện. Đó là một sự kết nối, hiệp thông mang lại những hoa trái tốt đẹp nhằm tôn vinh Thiên Chúa. Các thánh, thánh hóa chính bản thân chúng ta và mưu cầu hạnh phúc cho các linh hồn đang đợi chờ ngày phục sinh trong Chúa.

Kể từ thế kỷ thứ XI, Giáo Hội dành riêng  ngày 02 tháng 11 hằng năm để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Điều này nhắc nhở mỗi người chúng ta phải luôn nhớ đến ông bà, cha mẹ và những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, để xin Chúa thương cho các linh hồn đó được hưởng hạnh phúc với Chúa.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay cho thấy một xác tín lớn lao về niềm hy vọng cho các linh hồn trong luyện tội và về tương lai mai hậu của mỗi người chúng ta. Khi Chúa Giêsu nói: "Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó" (Ga 14, 1-3). Chúng ta vui mừng và hy vọng, bởi vì nhà của Thiên Chúa luôn có nhiều chỗ cho con cái của Chúa. Và hành trình đi về nhà Cha trên trời luôn có sự đồng hành, dẫn lối, chỉ đường của chính Chúa Giêsu - Đấng đến trong trần gian mang lấy sứ mạng yêu thương dìu dắt tất cả những ai đặt niềm tin vào Người.

Trong niềm hy vọng và tin tưởng vào tình yêu thương của Chúa và các thánh trên trời, chúng ta thành khẩn cầu xin cho các linh hồn đang trong thời gian thanh luyện - nơi đó có những người thân yêu của chúng ta và những linh hồn đang chờ đợi lượng khoan hồng của Thiên Chúa - qua trung gian của chúng ta, sớm được Chúa cho về đoàn tụ cùng các thánh trên trời.

Chúng con cậy vì nhân Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường