Clock-Time

Suy niệm Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 1.7-11: Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14: 1.7-11)

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:8 "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

SUY NIỆM

Sống trong cuộc đời, ai cũng mến chuộng người khiêm tốn. Nhưng trong thực tế cũng không thiếu những người khiêm tốn chỉ là hình thức để che đậy bộ mặt kiêu căng và ích kỷ của họ. Vì thế, người ta mới có câu ngạn ngữ rằng: “Một lần khiêm tốn là bốn lần tự kiêu”.

Chúa Giêsu đến trần gian không chỉ để dạy con người sống niềm tin vào Thiên Chúa, mà còn dạy cho người ta biết cần phải sống nhân bản với nhau. Chúa dạy rằng:“Khi dự tiệc, hãy tìm chỗ cuối, để ông chủ đến mời lên chỗ cao trọng”. Chắc chắn là Chúa không dạy chúng ta giả khiêm tốn để rồi được người ta mời. Ở đây, Chúa dạy phải có một thái độ khiêm nhường thực sự. Trong thực tế, không có hình ảnh nào minh hoạ giáo huấn này cách cụ thể và sống động cho bằng hình ảnh chính Chúa Giêsu trong bàn Tiệc Ly, Ngài đã trở nên người hầu hạ cho các môn đệ, khi Ngài quỳ xuống rửa chân cho các ông. (Ga 13).

Trong thư gửi giáo đoàn Philiphê, thánh Phaolô cũng viết về thái độ khiêm nhường phục vụ của Chúa Giêsu như sau:“Ngài phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng Ngài đã huỷ mình là không, và mặc lấy thân phận tôi đòi. Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vâng phục cho đến chết, và chết trên Thập Giá! (Pl.2,6-11)

Vậy chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu, luôn phục vụ theo cách Chúa đã sống và phục vụ để làm gương cho chúng ta.
Vấn đề này, chúng ta lại thấy Chúa đưa ra thêm hai điểm về lòng khiêm nhường: khiêm nhưòng là phục vụ không trông mong ngưòi ta báo đền.

Đức khiêm nhường không chỉ là một thái độ sống lịch sự mang giá trị nhân bản mà thôi, nhưng nhất là đức khiêm nhường còn là một cung cách sống khôn ngoan của người môn đệ Chúa Giêsu, để quy tụ dân cho Thiên Chúa, làm cho tha nhân được ơn  Chúa cứu độ, và như thế là làm vinh quang cho Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa dạy chúng con bài học khiêm nhường: khiêm nhường trong cuộc đời phục vụ; khiêm nhường trong lối sống nhân bản, và nhất là khiêm nhường theo gương Chúa đã thực hiện vâng theo thánh ý Chúa Cha. Xin giúp chúng con luôn biết sống khiêm nhường để đưa mọi người về với Chúa, và nhờ đó chúng con được góp phần làm vinh danh Chúa. Amen
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường