Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn người ta sống khiêm nhường một cách thực sự chứ không phải giả trân, vì nếu sống hạ mình một cách giả tạo thì chẳng khác gì “một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao” như ông bà ta thường nói.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

NGÀY 30/10/2021 

GKGD Giáo Phận Phú Cường


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (14,1.7-11)

1 Vào một ngày Sa-bát, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:8 "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

SUY NIỆM

Đoạn Tin mừng hôm nay cho chúng ta khung cảnh một bữa tiệc. Bữa tiệc là nơi mà mọi người thể hiện tình thân với nhau. Thay vì vậy, những người dự tiệc tại nhà ông thủ lãnh nhóm Pharisêu lại đang cố dò xét Chúa Giêsu. Về phần mình, họ luôn muốn người khác xem mình là người vị vọng, là yếu nhân nên cứ tranh chỗ nhất mà ngồi. Nhận thấy thái độ của thực khách như thế, lập tức, Chúa Giêsu dùng một dụ ngôn để can gián, khuyên bảo họ: “Khi anh được mời đi ăn cưới, anh đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng cũng được mời... Trái lại, khi được mời, anh hãy ngồi vào chỗ cuối”.

Thực tế, trong xã hội chúng ta đang sống ngày nay cũng vậy, ai mà chẳng muốn mình có được địa vị. Lối suy nghĩ tiền-thế-quyền đôi khi khiến người ta bung tiền để đầu tư mua ghế mua lon hầu có quyền trên kẻ khác và còn được ưu tiên hay miễn trừ. Tệ hơn nữa, thậm chí người ta ngấm ngầm dùng mọi thủ đoạn để hạ bệ và giẫm đạp lên nhau. Và rồi không ít người rơi vào vòng lẩn quẩn “khi có quyền thì chúng lụy, khi về vườn thì chúng khinh”.

Chính vì thế, qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn người ta sống khiêm nhường một cách thực sự chứ không phải giả trân, vì nếu sống hạ mình một cách giả tạo thì chẳng khác gì “một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao” như ông bà ta thường nói. Người còn mời gọi nơi mỗi chúng ta đi xa hơn bằng một sự dấn thân chẳng nghĩ suy phần lợi về cho mình. Đừng nên tính toán để sống theo kiểu “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”, vì sự dấn thân một cách vô điều kiện là điều cần thiết và là nét đặc thù Kitô giáo.

Đã có nhiều anh chị em Kitô hữu và những người thuộc các tôn giáo bạn hiện đang dấn thân phục vụ tại các vị trí khác nhau ở những khu cách ly. Có những người sau khi hoàn thành đợt tình nguyện lại xin được tiếp tục ở lại phục vụ trong đợt tiếp theo. Họ sẵn sàng đến với những bệnh nhân F0 đang đau nặng, để chăm sóc và an ủi họ trong giây phút cuối đời, bên cạnh khi bệnh nhân cô đơn không có lấy một người thân vào lúc trút hơi thở cuối cùng. Những tình nguyện viên tuyến đầu này chấp nhận đối diện hiểm nguy, và chỉ cần một sự sơ suất mà dù không nói ra, họ có thể biến mình trở nên F0, hay nằm trong hủ cốt chứ. Nhưng họ đâu cần vinh danh tên tuổi, chức tước. Họ phục vụ vì tình thương yêu đồng loại, noi gương Chúa Giêsu hạ mình đến tận cùng trong kiếp người nghèo khó và tự hiến mình trên thập giá để cứu chuộc con người.

Lạy Chúa Giêsu, sự khiêm tốn hóa mình ra không trong khi đem tình thương Chúa đến cho anh chị em, chúng con tin chắc lại rất đẹp trước mặt Chúa. Vậy xin Chúa cho chúng con đừng bao giờ tìm kiếm hư danh và bổng lộc, nhưng biết đào luyện cho trái tim chúng con luôn biết thổn thức, để tất cả việc chúng con làm đều nhằm vinh danh Chúa, và vì mưu ích phần rỗi các linh hồn. Amen.