Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên C

Tin mừng Lc 16: 9-15: Hôm nay, cách thức giảng dạy của Chúa Giêsu làm cho cử toạ phấn khởi. Chủ đề tiền của vẫn còn nguyên độ “hot” vì đời sống con người trên mọi phương diện đều liên quan đến tiền bạc...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Lc 16: 9-15

Bài Ðọc I: (Năm II) Pl 4, 10-19

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, tôi rất vui mừng trong Chúa vì sự săn sóc của anh em đối với tôi đã sinh hoa kết quả: anh em đã nghĩ tới vấn đề đó từ lâu rồi nhưng anh em không có dịp tỏ bày ra. Tôi nói thế không phải vì sự túng thiếu của tôi, vì chưng tôi đã học tập để tự túc trong mọi hoàn cảnh. Tôi biết chịu thiếu thốn và biết hưởng sung túc. Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học cho biết no, biết đói, biết dư dật và thiếu thốn. Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi.

Nhưng anh em đã hành động chí lý khi san sẻ mọi quẫn bách của tôi. Này anh em, người thành Philipphê, anh em cũng đã thừa biết là ngay lúc bắt đầu rao giảng Tin Mừng, khi tôi rời bỏ Macêđônia, không một giáo đoàn nào đã đóng góp vào sổ chi tiêu của tôi, trừ một mình anh em mà thôi: vì một đôi lần, anh em đã gửi đồ về thành Thêxalônica cho tôi dùng. Không phải tôi cầu ơn cầu nghĩa gì, nhưng tôi cầu cho vốn liếng anh em được sinh hoa kết quả dồi dào. Hiện tôi có đủ mọi sự và có dư thừa: tôi đã được đầy đủ sau khi nhận lãnh những tặng vật anh em nhờ Êpaphrôđitô gửi đến, là hương thơm ngạt ngào, là lễ vật được Thiên Chúa vui lòng chấp nhận.

Xin Thiên Chúa cung cấp dư dật những nhu cầu của anh em, theo sự phú túc vinh quang của Người, trong Ðức Giêsu Kitô. Vinh danh Thiên Chúa là Cha chúng ta muôn đời. Amen. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 111, 1-2. 5-6. 8a và 9

Ðáp: Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a).

Xướng: 1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng ham mộ luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong Ðất Nước: thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. - Ðáp.

2) Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình. Cho tới đời đời người sẽ không nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời. - Ðáp.

3) Lòng người kiên nghị, người không kinh hãi. Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi, sừng người được ngẩng lên trong vinh quang. - Ðáp.

ALLELUIA: EP 1, 17-18 : Alleluia, alleluia! - Xin Chúa Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 16: 9-15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con.

"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được". Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: "Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa". Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM


Hôm nay, cách thức giảng dạy của Chúa Giêsu làm cho cử toạ phấn khởi. Chủ đề tiền của vẫn còn nguyên độ “hot” vì đời sống con người trên mọi phương diện đều liên quan đến tiền bạc. Sức ảnh hưởng của nó là rất lớn với con người dù thời đại nào. Ai cũng ham tiền, thích đếm tiền, cầm tiền mới càng nhiều càng thích? Thời đại Chúa Giêsu có chút khác so với thời hiện tại. Chúa Giêsu không bảo tiền là không cần thiết mà Chúa Giêsu mặc cho nó vai trò cụ thể, nhờ vậy tiền của có giá trị trong cuộc sống chúng ta. Ở đời này, mọi thứ có được đều phải cần tiền mới giải quyết được. Không có tiền chúng ta không thể nuôi sống mình và gia đình cùng các nhu cầu chính đáng khác. Để có nhiều tiền người ta ra công làm lụng, đầu tư buôn bán cách đa dạng phong phú trên mọi phương diện, trong đó phải kể đến là vì tiền người ta bán cả mạng sống, bán cả thanh danh, bán cả trinh tiết, bán thân ; vì tiền, người ta coi rẻ mạng sống, chà đạp người khác, súc phạm nhân phẩm lẫn nhau…vv…theo một nghĩa nào đó, tiền của dù ở cái nhìn nào cũng không còn thanh sạch nữa, nên Chúa Giêsu nói rằng : "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời”. Chúa Giêsu dẫn dụ chúng ta từ tình trạng hiện sinh của tiền bạn để thay đổi cách sử dụng tiền của cách chính đáng, nhờ đó, tiền của bất chính có thể trở nên có ích và trở thành đày tớ tốt.

Chúa Giêsu nhấn mạnh đến cách sử dụng tiền của. Người ta không thể chối từ tiền bạc chỉ vì sợ mất phần linh hồn, nhưng người ta cũng không thể vì tiền bạc mà bán rẻ lương tâm mình. Cả hai đều không năm trong cách nghĩ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hướng chúng ta đến trách nhiệm của người làm ra tiền của và sử dụng tiền của có trách nhiệm. Hãy hạn chế tối đa tính vô hồn và bất nhân của nó, đồng thời phát triển hát sức những lợi ích to lớn của nó cho con người. Do cách nghĩ như vậy của Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến việc hiểu biết sâu sắc hơn cách nghĩ và hành động của Ngài với tiền của. Từ đây, Chúa Giêsu giúp người ta cần tránh thói xấu  : "Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa". Thích phô trương, đánh bóng tên tuổi và thể hiện sự kệch cỡm nơi những đồng tiền dơ bẩn. Trong khi, tiền bạc cần chịu sự điều khiển của lương tâm con người thì chúng ta lại dễ dàng để tiền chi phối lương tâm và làm mất nhân tính của chúng ta. Cũng phải giác ngộ rằng tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng có những thứ có nhiều tiền cũng không thể mua. Vì thế, cần biết cách sử dụng tiền của khôn ngoan và minh bạch như thánh Phaolô: “Tôi biết chịu thiếu thốn và biết hưởng sung túc. Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học cho biết no, biết đói, biết dư dật và thiếu thốn. Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi”. Thánh nhân đã quy tiền bạc và của cải vào trong sự quan phòng của Thiên Chúa và xin Ngài chúc lành cho nó: “Xin Thiên Chúa cung cấp dư dật những nhu cầu của anh em, theo sự phú túc vinh quang của Người, trong Ðức Giêsu Kitô. Vinh danh Thiên Chúa là Cha chúng ta muôn đời. Amen”.

Lm Vinhsơn Kiều Duy Tân