Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên (Lc 16:9-15) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải coi tiền bạc là đầy tớ phục vụ mình. Thế nhưng cám dỗ lớn nhất của con người là trở nên tôi tớ cho tiền bạc và của cải trần gian, xem đồng tiền dính liền khúc ruột. Mãnh lực của đồng tiền làm cho đồng tiền trở nên bất chính một khi làm cho con người bị nô lệ hóa, khiến con người trở thành bất lương trong việc chiếm đoạt và sử dụng nó, và con người dần trở nên nô lệ dưới quyền thống trị của nó...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY TUẦN XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 05/11/2022

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (16,9-15)

9 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?13 Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su.15 Người bảo họ: Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

Sách Khởi nguyên hay còn gọi là sách Sáng thế cho biết như sau: “Thiên Chúa đã thấy rằng: tất cả những gì Ngài làm ra để phục vụ con người đều tốt cả”. Vì thế, qua đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không lên án những của cải vật chất vì tự nó không xấu cũng không tốt, nhưng Người chỉ lên án cách con người sử dụng của cải cách bất chính mà thôi.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải coi tiền bạc là đầy tớ phục vụ mình. Thế nhưng cám dỗ lớn nhất của con người là trở nên tôi tớ cho tiền bạc và của cải trần gian, xem đồng tiền dính liền khúc ruột. Mãnh lực của đồng tiền làm cho đồng tiền trở nên bất chính một khi làm cho con người bị nô lệ hóa, khiến con người trở thành bất lương trong việc chiếm đoạt và sử dụng nó, và con người dần trở nên nô lệ dưới quyền thống trị của nó.

Cha Carôlô Hồ Bạc Xái cho biết con người ta vẫn còn làm chủ tiền bạc khi dám đem nó đi cho người khác, dám dùng nó giúp người khác, dám bỏ nó, khi mất nó mà không đến nỗi như mất hồn… Vâng, con người ta thành nô lệ cho tiền bạc khi ngày đêm chỉ nghĩ về nó tới nỗi mất ăn mất ngủ, sức khỏe trở nên suy sụp khi thấy đồng tiền mất giá một cách chóng mặt, khi trọng tiền bạc hơn tất cả mọi người xung quanh và vì tiền bạc mà sẵn sàng quay lưng với người khác ngay cả tương quan máu mủ ruột thịt, thậm chí để có đồng tiền, dám dùng mọi thủ đoạn cách bất chính bất chấp luật lệ trừng phạt tù tội hay tòa án lương tâm can ngăn.

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay là một cảnh tỉnh cho mỗi người chúng con về việc học cách dùng tiền bạc, của cải - là ân huệ Chúa ban - mà sinh lợi thiêng liêng cho linh hồn mình. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con sống thanh thoát khi ý thức mình chỉ là một người nghèo trước mặt Chúa, và đừng quên rằng, giờ Chúa gọi chúng con chẳng thể đem một đồng nào ra đi theo mình, trừ những công phúc khi biết luôn quảng đại mở rộng đôi tay chia sẻ cho những anh chị em gặp khốn khó, lỡ đường, túng thiếu, đói khổ… Amen.