Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Sứ điệp Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết con người muốn có được hạnh phúc vĩnh cửu thì cần phải biết luôn tin tưởng và phó thác vào Chúa. Thiên Chúa chính là “Ông Chủ” tốt lành nhất. Không có ông chủ nào tốt lành bằng Thiên Chúa chúng ta tôn thờ.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

NGÀY 6/11/2021


 

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (16,9-15)

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?13 Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”.14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su.15 Người bảo họ: "Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

Trang Tin mừng chúng ta vừa nghe nối tiếp với trang Tin mừng hôm qua. Nếu như trang Tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu khen tên đầy tới khôn khéo biết dùng của cải để đem lại lợi ích cho anh ta, thì trang Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta chọn lựa dứt khoát: Chọn chủ này hay chọn chủ kia, chứ không còn cách chọn lựa nào khác.

Tin mừng thuật lại như sau: "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được”.

Sứ điệp Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết con người muốn có được hạnh phúc vĩnh cửu thì cần phải biết luôn tin tưởng và phó thác vào Chúa. Thiên Chúa chính là “Ông Chủ” tốt lành nhất. Không có ông chủ nào tốt lành bằng Thiên Chúa chúng ta tôn thờ.

Tiền bạc không xấu, nhưng người sử dụng nó có biết cách dùng tiền bạc như là ân huệ Chúa ban để chúng ta đem lại hạnh phúc, sự bình an cho bản thân và cho người khác hay không? Hay chúng ta chỉ biết tôn thờ nó rồi một lúc nào đó, nó làm hại chính bản thân của mình và người khác?

Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng con luôn biết khôn ngoan nhận ra của cải vật chất là do Chúa ban cho, để chúng con biết sử dụng nó mà đem lại lợi ích cả thân xác lẫn linh hồn chúng con, hầu khi nhắm lìa đời chúng con không bị Chúa xét xử nghiêm ngặt mà thay vào đó, Chúa khen chúng con là những đầy tớ tốt lành, trung thành sống chọn cuộc đời cho Chúa, vì Chúa. Amen.