Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 20: 27-40: Tin Mừng hôm nay, là thành phần cao cấp trong hàng tư tế có chủ trương không tin có sự sống lại. Để bảo vệ cho quan điểm của mình, họ đã đưa ra cho Chúa Giêsu một câu chuyện hoàn toàn lý thuyết nhằm cho thấy sự sống lại là chuyện khôi hài. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN A


LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 20: 27-40)

27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.30 Người thứ hai,31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào.32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết.33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?”34 Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống”.39 Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm”.40 Thế là, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.


Suy niệm

Nhóm Xađốc tranh luận với Chúa Giêsu mà chúng ta đọc thấy trong bài Tin Mừng hôm nay, là thành phần cao cấp trong hàng tư tế có chủ trương không tin có sự sống lại. Để bảo vệ cho quan điểm của mình, họ đã đưa ra cho Chúa Giêsu một câu chuyện hoàn toàn lý thuyết nhằm cho thấy sự sống lại là chuyện khôi hài. 

Để trả lời, Chúa Giêsu dựa vào Luật, tức là chính Lời Thiên Chúa không ai chống đối được: nếu Thiên Chúa đã giao ước với các tổ phụ, ấy là cho đến muôn đời. Thiên Chúa đã hứa ban cho các tổ phụ dòng giống trường tồn, dòng dõi của những người công chính. Và vì “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Thiên Chúa, tất cả đều đang sống”.

Chúng ta được diễm phúc làm con Chúa trong lòng Giáo Hội. Nhờ hiến tế của Đức Giêsu Kitô mà chúng ta hy vọng chắc chắn được thừa hưởng sự sống đời đời. Đó là niềm tin, là niềm trông cậy của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta hãy sống sao để diễn tả niềm tin vào sự sống lại của mình. Có những người xưng mình là Kitô hữu nhưng hành xử và sống như không có đời sau vậy! Có những người vẫn mong muốn được sống lại bên Chúa trong ngày sau hết, nhưng đã không nỗ lực hoán cải và thay đổi bản thân cho xứng đáng với ơn phục sinh mà Đức Kitô đã chịu chết nhằm mang lại cho chúng ta.

Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống, xin thương cho mỗi người chúng con luôn vững tin, khát khao được hưởng sự sống hạnh phúc và bình an vĩnh cửu trong Nước Chúa. Xin giúp chúng con biết ý thức và nỗ lực hàng ngày để đáng được hưởng ơn phục sinh mà Chúa đã hy sinh mang lại cho chúng con. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường