Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên (Lc 20:27-40) - GKGĐ GP Phú Cường

Rất nhiều người ngày nay vẫn đang đi tìm cho mình câu trả lời của câu hỏi: người ta sống ở đời này để làm gì? Có những người khá hơn khi biết rằng: người ta sống ở đời này để đạt được hạnh phúc. Thế nhưng, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng hạnh phúc chỉ tồn tại nơi cuộc đời này. Người Sađốc thời Chúa Giêsu cũng vậy, suy nghĩ của họ chỉ gói gọn nơi trần gian này, vì thế họ không cho rằng có cuộc sống đời sau.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 19/11/2022

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (20,27-40)

27 Hôm ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.30 Người thứ hai,31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào.32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết.33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?”34 Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống”.39 Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm”.40 Thế là, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.

SUY NIỆM

Rất nhiều người ngày nay vẫn đang đi tìm cho mình câu trả lời của câu hỏi: người ta sống ở đời này để làm gì? Có những người khá hơn khi biết rằng: người ta sống ở đời này để đạt được hạnh phúc. Thế nhưng, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng hạnh phúc chỉ tồn tại nơi cuộc đời này. Người Sađốc thời Chúa Giêsu cũng vậy, suy nghĩ của họ chỉ gói gọn nơi trần gian này, vì thế họ không cho rằng có cuộc sống đời sau.

Thế nhưng hôm nay, họ đã đặt cho Chúa Giêsu câu hỏi về việc sống đời hôn nhân ở đời sau. Điều đó cho thấy rằng đây là một câu hỏi không mấy thiện chí cho lắm. Cũng từ câu hỏi đó mà Chúa Giêsu đã giúp cho họ và nhiều người biết rõ hơn về ý định của Thiên Chúa khi mang con người vào cuộc sống này. Sau khi giải thích cho họ về đời sống mai hậu không còn chuyện cưới vợ lấy chồng, Chúa Giêsu mới nói: “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa” (Lc 20,38). Điều đó nói lên rằng: con người được sinh ra để hướng về Thiên Chúa vì chỉ nơi Ngài ta mới tìm được hạnh phúc đích thực. Chỉ nơi Ngài ta mới tìm thấy sự sống đời đời. Lúc đó, những gì xảy ra xung quanh cuộc sống trần thế này sẽ không còn giá trị nữa, ngay cả việc truyền sinh cũng không cần thiết nữa, vì nơi Thiên Chúa con người sẽ có được sự sống sung mãn và trọn vẹn.

Nói như thế, không phải Chúa Giêsu xem nhẹ cuộc sống đời này, mà Người còn muốn con người hãy biết dùng cuộc sống này để tiến về đời sống vĩnh cửu. Thế nhưng, trong cuộc sống, không chỉ những người Sađốc mà còn rất nhiều người đã sống như không có “ngày mai”, nghĩa là họ chỉ lao vào cuộc đời này để tìm cho mình nhiều thứ chỉ thuộc về thế gian này như tiền tài danh vọng, và xem đó là tất cả, là cứu cánh của cuộc đời mình.

Lời Chúa hôm nay một lần nữa chấn vấn mỗi người chúng ta: liệu rằng tôi có đang dùng đời sống này làm cơ hội để tiến về Chúa hay không, hay tôi vẫn đang loay hoay trong tất cả những gì gọi là trần tục? Hành trang để đem qua thế giới bên kia của tôi là gì? Nhìn lại cuộc đời, chúng ta thấy dường như mình vẫn còn đang thờ ơ với cuộc sống để thuộc về Thiên Chúa.

Lạy Chúa, trong những lo toan của cuộc sống, dường như chúng con chưa có chỗ cho những thao thức về phần rỗi của mình. Cứ như thế, mai này khi kết thúc cuộc sống dương thế, chúng con sẽ khó mà hưởng hạnh phúc vĩnh cửu được. Xin Chúa giúp chúng con tỉnh thức để nhận ra và sống trọn vẹn hơn mỗi ngày cho Chúa và tha nhân. Amen.