Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 4: 18-22: Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh của 4 tông đồ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi và chọn vào nhóm 12 tông đồ. Đó là Giacôbê và Gioan, đó là Simon, cũng gọi là Phêrô, cùng anh trai của ông là Anrê mà chúng ta mừng kính hôm nay.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C


LỄ KÍNH THÁNH ANRÊ – TÔNG ĐỒ


 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 4: 18-22)
 
18 Chúa Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.19 Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”.20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông.22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

Suy niệm

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh của 4 tông đồ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi và chọn vào nhóm 12 tông đồ. Đó là Giacôbê và Gioan, đó là Simon, cũng gọi là Phêrô, cùng anh trai của ông là Anrê mà chúng ta mừng kính hôm nay.

Qua trình thuật chúng ta thấy các ngài, cách riêng Anrê, là những người có công ăn việc làm ổn định, có nơi ở đàng hoàng. Vậy mà, trước một lời kêu gọi của Chúa Giêsu để đi làm một công việc khác, một công việc hết sức bắp bênh và không biết kết quả rồi sẽ như thế nào, thế mà các ngài đã không ngần ngại bỏ đi tất cả và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi đó. Bởi vì, tâm hồn của các ngài còn hướng tìm một điều gì đó cao cả hơn. Mặc dù chân của các ngài bước đi trên đất, nhưng lòng của các ngài thì hướng về trời. Chính vì thế, mà các ngài dễ dàng đi theo lời kêu gọi của Chúa Giêsu, để từ khi đó thì các ngài không còn lưới cá nữa mà sẽ là những kẻ lưới người.

Khi nghe đoạn Tin Mừng này, chắc hẳn chúng ta sẽ nghĩ rằng đoạn Tin Mừng này chỉ dành riêng cho những ai được Chúa chọn để sống trong đời tu. Nhất là câu nói của Chúa Giêsu: “Hãy theo Ta”. Nếu nghĩ như thế thì quả thật chúng ta chưa hiểu được lời kêu gọi của Chúa. Chắc hẳn rằng, lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy theo Ta”, không chỉ dành riêng cho một số người nào đó, mà có thể nói là cho hết mọi người chúng ta. Nhưng để có thể đáp trả lại như các ngài, chúng ta cũng cần noi gương của các ngài. 

Cũng như thánh Anrê, trước khi bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, thì ngài đã thao thức đi tìm chân lý, cho nên ngài đã tìm đến để nghe thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng. Rồi ngài được chỉ cho biết hãy tìm đến Chúa Giêsu. Và ngài tiếp tục tìm đến Chúa Giêsu để được nghe giảng dạy. Nhờ đó, ngài đã tìm và đã gặp được Chúa.

Chúa Giêsu vẫn đang mời gọi chúng ta mỗi ngày đi theo Chúa. Xin cho chúng ta biết theo gương của thánh Anrê sẵn sàng đáp trả lại lời của Chúa. Đáp trả bằng thiện chí dám từ bỏ ý riêng của mình, đáp trả bằng quảng đại góp phần mình vào công cuộc cứu độ của Chúa, khi sẳn sàng dấn thân vào công việc tông đồ hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta và trong khả năng của chúng ta.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường