Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên (Lc 21:34-36) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúa Giêsu đã tóm tắt luật sống của người Kitô hữu trong Tin mừng hôm nay, đó là hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Trong giai đoạn sơ khai của Giáo hội, nhiều tín hữu đã giữ theo từng chữ diễn văn của Chúa Giêsu về ngày tận thế, đến độ đã thấy có thái độ thụ động và lười biếng, vì nghĩ rằng ngày tận thế đã kề bên. Để loại trừ thái độ ấy, thánh Phaolô đã khuyên nhủ mọi người hãy siêng năng làm việc, để khỏi trở thành gánh nặng cho người khác, và đó cũng là thái độ chờ đợi đích thực.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Ngày 26/11/2022

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (21,34-36)

34 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,35 vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.

SUY NIỆM

Chúa không muốn một ai phải bị rơi vào tình trạng mất ơn cứu độ của Chúa. Trái lại, Ngài còn muốn cho tất cả mọi người được hưởng hạnh phúc mà Ngài đem đến. Tuy nhiên, Chúa vẫn đòi hỏi nơi mỗi người cần phải có sự cố gắng không ngừng, vì theo Chúa thì phải bước qua con đường hẹp, vì đường hẹp dẫn đến sự sống, còn đường rộng dễ đưa người ta đến sự chết.

Trong ngày cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo hội muốn chúng ta nghĩ đến lúc cuối cùng của lịch sử và của đời mình. Chúa dạy: để có thể bình an khi ngày cuối cùng ấy đến, mỗi người phải luôn nghĩ tới ngày đó và phải cầu nguyện luôn.

Chúa Giêsu đã tóm tắt luật sống của người Kitô hữu trong Tin mừng hôm nay, đó là hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Trong giai đoạn sơ khai của Giáo hội, nhiều tín hữu đã giữ theo từng chữ diễn văn của Chúa Giêsu về ngày tận thế, đến độ đã thấy có thái độ thụ động và lười biếng, vì nghĩ rằng ngày tận thế đã kề bên. Để loại trừ thái độ ấy, thánh Phaolô đã khuyên nhủ mọi người hãy siêng năng làm việc, để khỏi trở thành gánh nặng cho người khác, và đó cũng là thái độ chờ đợi đích thực.

Người Kitô hữu sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Người Kitô hữu đang sống trong thời gian của Chúa, thời gian này đã mặc lấy cái đã rồi của biến cố cứu rỗi, vừa bao trùm cái nhìn chưa tới của ngày tận thế. Người Kitô hữu sống trong sự căng thẳng của cái đã đến và cái chưa đến, và đó là điểm độc đáo của việc chờ đợi nơi người Kitô hữu.

Người Kitô hữu đang sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa và đang sống thiên đàng trên trần gian này, nhưng đồng thời chờ đợi vinh quang của ngày Chúa trở lại. Cái thế đứng đòi hỏi người Kitô hữu dấn thân vào cuộc sống, để biến đổi nó bằng tinh thần của Tin mừng. Do đó, chờ đợi, hy vọng đối với người Kitô hữu không là một sự chờ đợi thụ động, mà là sự chờ đợi trong tỉnh thức, để đón nhận Chúa đến trong từng biến cố cuộc sống.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về đòi hỏi của niềm hy vọng đang nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta phải thống nhất sự cầu nguyện với cuộc sống. Mỗi giây phút cuộc sống chúng ta phải là cuộc gặp gỡ với Đấng đang đến, và mỗi lời cầu nguyện cũng phải hướng chúng ta về thực tại cuộc sống hằng ngày.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp cho cuộc sống chúng con luôn trở thành lời cầu nguyện và lời cầu nguyện trở thành cuộc sống mà Chúa mong đợi nơi từng người chúng con. Amen.