Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai 26-12, Lễ ThánhStephanô (Mt 10:17-22) - GKGĐ Gp Phú Cường

Hôm qua, chúng ta hân hoan mừng Chúa Ngôi Hai ra đời cứu độ nhân loại; hôm nay, chúng ta mừng kính thánh Stêphanô - người đã can đảm chọn theo Chúa Giêsu, dù phải chịu chết. Hôm qua, mừng lễ trong tiếng hát vui mừng, hoa nến rực rỡ; hôm nay, mừng lễ nhuộm màu đỏ thắm - máu của người tôi trung đổ ra đáp lại tình yêu của Đấng đã yêu con người.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
Ngày 26/12/2022

THÁNH STÊPHANÔ. Lễ kính.

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (10,17-22)

17 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.21 Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”.

SUY NIỆM

Hôm qua, chúng ta hân hoan mừng Chúa Ngôi Hai ra đời cứu độ nhân loại; hôm nay, chúng ta mừng kính thánh Stêphanô - người đã can đảm chọn theo Chúa Giêsu, dù phải chịu chết. Hôm qua, mừng lễ trong tiếng hát vui mừng, hoa nến rực rỡ; hôm nay, mừng lễ nhuộm màu đỏ thắm - máu của người tôi trung đổ ra đáp lại tình yêu của Đấng đã yêu con người.

Thực ra trong lễ Giáng Sinh, dù mang màu lễ vui mừng, vẫn là lễ của tình yêu hiến mạng. Thiên Chúa yêu con người đến nỗi “đã ban Con Một”, và vẫn có lời gọi mời chúng ta sống yêu thương, là ra khỏi bản thân để sống cho anh chị em, qua đời sống yêu thương phục vụ.

Kitô giáo không bao giờ hứa cho con người một cuộc sống dễ dãi theo kiểu thế gian, mà là một cuộc sống từng ngày bước theo Chúa Giêsu. Sẽ “bị nộp cho các hội đồng, bị đánh đập, bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy”.

Nếu không có một đức tin vững vàng, không có một lòng mến tha thiết với hạnh phúc nước Trời, chúng ta khó chấp nhận được. Chúa xuống trần gian, không phải ở lại mãi với thế gian, mà gọi mời ta theo Người đi về trời. Con đường theo Người về trời là con đường “vác thập giá”, con đường không dễ dàng, nhưng có ơn Chúa phù trợ sức hèn yếu của chúng ta. Người hứa luôn đồng hành với chúng ta. Khi gặp cơn khốn khó, bị bách hại, Chúa căn dặn: “Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì”.

Cuộc chiến để trung thành với Chúa xảy ra, không phải chỉ giữa trần đời, mà còn ngay trong gia đình chúng ta, trong mỗi con người chúng ta. Những khuynh chiều về đàng trái, những cám dỗ thỏa mãn các đam mê, dục vọng, không buông tha ai. Để trung thành với Đấng yêu thương ta, là phải chiến đấu từng phút giây. Cuộc chiến sẽ cam go, khốc liệt, nhưng luôn phải “bền chí đến cùng mới được cứu thoát” khỏi ách thống trị của ma vương quỷ dữ.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết theo gương thánh Stêphanô: trung tín với Chúa và phó thác cuộc đời cho Chúa. Xin giúp chúng con bền chí làm chứng nhân cho Chúa, dẫu phải trả giá bằng mạng sống mình. Amen.