Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Lễ Thánh Gioan Tông Đồ - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Gioan tông đồ, là tác giả sách Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe. Người “môn đệ kia” chính là Gioan, ngài cùng với thánh Phêrô vội chạy ra mộ khi được Maria Mácđala thông báo một tin sét đánh: “người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ…”. Chúng ta thấy được gì qua toàn bộ câu chuyện này?

PHÚT CẦU NGUYỆN
THỨ Hai Lễ Thánh Gioan Tông Đồ
NGÀY 27/12/2021

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (20,1-8

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu”.3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.10 Sau đó, các môn đệ lại trở về nhà.

SUY NIỆM

Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Gioan tông đồ, là tác giả sách Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe. Người “môn đệ kia” chính là Gioan, ngài cùng với thánh Phêrô vội chạy ra mộ khi được Maria Mácđala thông báo một tin sét đánh: “người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ…”. Chúng ta thấy được gì qua toàn bộ câu chuyện này?

Trước hết, khi nghe Maria nói Chúa đã bị “đánh cắp”, hai môn đệ muốn kiểm chứng tận mắt và đã cùng chạy ra ngôi mộ. Gioan đã cúi xuống và nhìn thấy tất cả sự thật: khăn thì còn đó, nhưng xác Chúa đã không còn, ông thấy và đã tin. Gioan thấy và tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và đã sống lại thật. Vào thời nào cũng vậy, niềm tin vào sự sống lại trở thành vấn đề khó khăn cho con người. Người ta chỉ có thể tin nhờ sự khiêm nhường của lòng mình; phải biết “cúi đầu” hạ mình xuống để có thể hiểu được mầu nhiệm tuyệt vời của sự sống lại. Hạ mình trước Thiên Chúa để hiểu rằng, Chúa có thể làm được tất cả bởi vì Chúa là Đấng toàn năng.

Điểm thứ hai chúng ta thấy được qua tường thuật của Gioan chính là lòng can đảm. Gioan đã tới mộ trước, ông cúi xuống và nhìn thấy nhưng không dám vào. Phêrô tới sau, nhưng đã vào trong ngôi mộ ngay. Gioan đã không can đảm đi vào mộ. Những tình cảm nồng nhiệt nhất không phải lúc nào cũng đi với những quyết tâm táo bạo nhất. Phêrô dù đến sau cùng nhưng đã đi trước, và đã khám phá ra chính xác hơn những gì Gioan đã làm. Chỉ khi nào chúng ta thực sự đi vào thực hành niềm tin, gắn bó chặt chẽ với Chúa, chúng ta mới có thể khám phá ra đức tin đích thực của chúng ta, và khám phá được chính Chúa - Đấng ban sự sống lại cho con người.

Lạy Chúa Giêsu, rất nhiều lần trong cuộc đời con, con thật nhút nhát, thiếu lòng can đảm để có thể tin rằng, Chúa luôn ở bên con. Xin Chúa giúp con tái tạo lại cuộc đời mình, để có thể sống với ân tình của Chúa trong đời sống của con. Amen.