Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Mùa Chay I (Mt 25:31-46) - GKGĐ GP Phú Cường

Khi phục vụ những người nghèo trong khu ổ chuột ở Ấn Độ, mẹ Têrêsa Calcutta trả lời các nhà phỏng vấn: “Tôi thấy Chúa qua những con người bé nhỏ này”. Vì thế, mẹ Têrêsa đã phục vụ họ một cách trân trọng, như một con người, mang trong mình hình ảnh Đức Kitô. Mẹ đã sống Lời Chúa một cách triệt để. Bởi vì Chúa Kitô hiện thân nơi người nghèo, người bé nhỏ, như Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY
Ngày 07/3/2022

 GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (25,31-46)

 1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: ‘Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han”.37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?”40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy”.41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó.42 Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống;43 ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng”.44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?”45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy”.46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời”.

 SUY NIỆM

Khi phục vụ những người nghèo trong khu ổ chuột ở Ấn Độ, mẹ Têrêsa Calcutta trả lời các nhà phỏng vấn: “Tôi thấy Chúa qua những con người bé nhỏ này”. Vì thế, mẹ Têrêsa đã phục vụ họ một cách trân trọng, như một con người, mang trong mình hình ảnh Đức Kitô. Mẹ đã sống Lời Chúa một cách triệt để. Bởi vì Chúa Kitô hiện thân nơi người nghèo, người bé nhỏ, như Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta.

 Chính Chúa đã xác định người anh em bé nhỏ, nghèo hèn là hiện thân của Người trên trần gian. “Người anh em bé nhỏ” mà chúng ta thấy Chúa nêu lên là: người đói khát, người không có áo mặc, người không có nơi trú chân, người đau bệnh và người bị tù đày. Họ thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội, bị xã hội khinh khi, ruồng bỏ... Chính Chúa ở trong họ. Chính Chúa cần đến sự giúp đỡ, ân cần của chúng ta khi họ bị đói khát, bị bỏ rơi, bị xem thường. Chính Chúa cần chúng ta khi họ lang thang trên vỉa hè, đường phố trong những đêm giá lạnh, cô đơn. Chính Chúa cần đến chúng ta khi họ đang phải chống trả với những căn bệnh thời đại, bất trị. Chính Chúa cần chúng ta khi họ bị quên lãng trong chốn tù đày, bị xã hội gắn cho một cái mác “đi tù về”... và họ sống trong mặc cảm không sao vươn lên để làm lại cuộc đời.

 Vì thế ngày hôm nay, nghe được Lời Chúa dạy, nhận ra được giáo lý Chúa truyền : “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta vậy”, mỗi chúng ta sẽ sửa đổi cách sống của mình, ngày càng cố gắng thực thi Lời Người; thực thi giới luật yêu thương với những người nghèo hèn, bất hạnh; làm những việc bác ái thiết thực cụ thể cho những người đang cần đến chúng ta, những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Sống chan hòa yêu thương với những người đang sống bên chúng ta, không nói xấu, không khích bác, không áp bức ai, không làm hại ai... Và hơn tất cả là không chỉ sống tốt một mình, mà còn sống tốt với mọi người và giúp nhau sống tốt theo Lời Chúa dạy.

Lạy Chúa, xin cho chúng con thấy Chúa trong những anh em bé mọn, để khi phục vụ, chúng con ý thức là đang phục vụ chính Chúa; và để tình Chúa thắt chặt tình người nơi chúng con.Xin cho chúng con ý thức được điều ấy trong Mùa Chay thánh này, để chúng con cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa thương xót, tha thứ và biến đổi tâm hồn chúng con. Amen.