Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Sau Lễ Hiện Xuống (Ga 19:25-34) - GKGĐ GP Phú Cường

Liền sau này lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Hội thánh mừng lễ Đức Trinh nữ Maria, Mẹ Hội thánh. Việc mừng lễ này liền kề với lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, để chỉ ra vai trò quan trọng của Đức Trinh nữ Maria đối với Hội thánh. Ngài bầu cử cho các tín hữu thời Hội thánh hoạt động tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ HAI SAU LỄ HIỆN XUỐNG
Ngày 06/06/2022

LỄ ĐỨC MARIA, MẸ GIÁO HỘI

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (19,25-34)

25 Hôm ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà”. 27 Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. 28 Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: "Tôi khát!” 29 Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. 30 Nhắp xong, Đức Giê-su nói: "Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần khí. 31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. 32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. 33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 3

SUY NIỆM

Liền sau này lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Hội thánh mừng lễ Đức Trinh nữ Maria, Mẹ Hội thánh. Việc mừng lễ này liền kề với lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, để chỉ ra vai trò quan trọng của Đức Trinh nữ Maria đối với Hội thánh. Ngài bầu cử cho các tín hữu thời Hội thánh hoạt động tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô.

Đoạn Tin mừng trên thuật lại những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu khi Người chịu treo trên thập giá. Cứ sự thường, người đối diện với giờ phút sanh tử thường dành những lời trăng trối, là lời quan trọng nhất truyền cho người ở lại. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng để lại lời trối khi nói với Đức Maria: “Thưa Bà, đây là con Bà”. Rồi quay sang môn đệ Gioan, Người nói: “Đây là mẹ anh”. Qua lời trăng trối ấy, hai người không máu mủ ruột thịt, bây giờ thành mẹ con.

Thật ra, lời trăng trối của Chúa Giêsu mang tầm vóc lớn hơn nhiều. Giây phút này, khi đứng dưới chân thập giá chứng kiến con mình đang chịu treo, Mẹ Maria dần thấu hiểu lời của tiên tri Simêon rằng: “một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà”. Khi dâng hiến con mình thì cũng đồng nghĩa với việc Đức Maria “từ bỏ” quyền lợi của một người mẹ nơi người. Điều này lại làm cho Mẹ được hiệp công góp sức vào tình yêu cứu chuộc của Chúa Kitô dành cho Hội thánh.

Hơn nữa, việc trao phó thánh Gioan trở nên con Đức Mẹ làm nổi bật “vai trò làm mẹ thật mới mẻ” của Đức Maria. Khi xưa bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Ngôi Lời Thiên Chúa là Chúa Giêsu hạ sinh trong cung lòng Đức Maria, giờ đây Mẹ lại được tiếp tục đồng hành với Hội thánh do Chúa Thánh Thần dẫn dắt để Hội thánh lưu truyền đức tin và trao ban ơn thánh cho các tín hữu qua các bí tích.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn biết chạy đến với Mẹ, xin Mẹ ủi an, nâng đỡ, giúp chúng con luôn biết sống thánh thiện và hiệp hành trong một Hội thánh duy nhất, nhờ đó mai sau hết thảy chúng con được hưởng hạnh phúc bên Chúa Giêsu, Con của Mẹ, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.