Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Thường Niên VII (Mc 9:14-29) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay thuật lại việc một người cha có một người con trai bị quỷ ám từ khi mới sinh, ông đã đem người con của ông đến để xin các môn đệ của Chúa Giêsu trừ quỷ, nhưng các môn đệ không trừ được. Khi thấy Chúa Giêsu, ông liền xin Người chữa lành cho con trai của ông.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
NGÀY 21/02/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (9,14-29)

14 Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông.15 Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người.16 Người hỏi các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ thế?”17 Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám.18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi”.19 Người đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi”.20 Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép.21 Người hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?” Ông ấy đáp: “Thưa từ thuở bé.22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi”.23 Đức Giê-su nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin”.24 Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!”25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!”26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: “Nó chết rồi!”27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên.28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”29 Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay thuật lại việc một người cha có một người con trai bị quỷ ám từ khi mới sinh, ông đã đem người con của ông đến để xin các môn đệ của Chúa Giêsu trừ quỷ, nhưng các môn đệ không trừ được. Khi thấy Chúa Giêsu, ông liền xin Người chữa lành cho con trai của ông. Ông thưa với Chúa Giêsu rằng: “Nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi”. Chúa Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin”. Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!”

Người cha trong Tin mừng hôm nay đến với Chúa Giêsu trong một chút tuyệt vọng: con của ông bị quỷ ám từ khi mới sinh, ông đã đem con đến để xin các môn đệ của Chúa Giêsu trừ quỷ, nhưng các môn đệ không trừ được. Chính sự tuyệt vọng này làm cho ông thiếu đi niềm tin khi đến với Chúa Giêsu. Thế nhưng khi đối diện với Chúa Giêsu và Lời của Người, niềm tin của ông được củng cố và gia tăng. Niềm tin của ông được củng cố và gia tăng qua việc khiêm tốn nhìn nhận sự yếu kém niềm tin của mình và xin Chúa Giêsu nâng đỡ niềm tin yếu kém của ông.

Thật vậy, thực tế cuộc sống cho thấy: khi mọi sự trong cuộc sống của chúng ta tốt, mình rất thường quên Chúa, rất dễ bỏ quên đời sống đức tin của mình. Nhưng khi gặp những khó khăn, những đau khổ trong cuộc sống, chúng ta mới quay trở về với Chúa trong những nhu cầu và lời nguyện xin của mình. Thiên Chúa chỉ là người để đáp ứng nhu cầu mỗi khi chúng ta cần. Chúng ta đến với Chúa theo kiểu như đến với một bác sỹ: khi có bệnh thì đến với Chúa, còn khi mạnh khỏe thì tránh xa Chúa. Chúng ta đợi đến khi không còn chỗ nào bám víu nữa thì mới chạy đến với Chúa - đến trong sự ngờ vực, thiếu niềm tin.

Tin mừng còn cho thấy, ngay cả khi chúng ta đến với Chúa với một động lực không ngay lành thì Thiên Chúa vẫn ân cần đón tiếp chúng ta. Ngài đón tiếp không phải vì chúng ta xứng đáng được đón tiếp, nhưng là vì Ngài yêu thương chúng ta. Vì yêu thương Ngài muốn chỉnh sửa lại những động lực không ngay lành, muốn nâng đỡ sự kém tin và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền nơi chúng ta. Quan trọng là chúng ta phải biết khiêm tốn nhận ra sự kém tin, sự không ngay lành và những bệnh hoạn tật nguyền nơi chính bản thân mình, rồi để cho Chúa chữa lành.

Động cơ nào thúc đẩy chúng ta đến với Chúa? Tin mừng hôm nay mời gọi hãy đến với Chúa trong tất cả cảnh huống của cuộc sống: lúc vui mừng cũng như lúc sầu khổ, khi vững tin cũng như khi không vững tin. Chúng ta đến với Chúa trong sự khiêm tốn, với con người thật của mình và hãy để Chúa biến đổi chúng ta. Chúa sẽ biến đổi điều chưa tốt của chúng ta nên tốt và làm cho cuộc sống tốt của chúng ta nên tốt hơn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đến với Chúa trong tất cả mọi sự. Xin cho chúng con yêu mến và phụng sự Chúa khi đời sống của chúng con tốt đẹp và xin cho chúng con tin tưởng vào Chúa khi đời sống của chúng con gặp phải những thử thách. Lạy Chúa, xin hãy nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con. Amen.