Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai trước Lễ Hiển Linh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1:19-28: Thánh Gioan Tẩy giả bị nhiều người chất vấn: “ông là ai”. Điều gì đã khiến cho dân chúng và lãnh đạo Do Thái băn khoăn về danh phận của Gioan đến như vậy?...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

LỄ THÁNH BASILIO CẢ VÀ THÁNH GREGÔRIÔ NAZIANZENI

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Gio-an (Ga 1:19-28)

 
19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai? "20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô."21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? " Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? " Ông đáp: "Không."22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? "23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu.25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ? "26 Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người."28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.
 

SUY NIỆM

 
Thánh Gioan Tẩy giả bị nhiều người chất vấn: “ông là ai”. Điều gì đã khiến cho dân chúng và lãnh đạo Do Thái băn khoăn về danh phận của Gioan đến như vậy? Cách sống của Gioan, lời rao giảng của ông hay là họ lung lay về những lời đồn thổi người khác nói về Gioan?

Họ liên tục hỏi về Gioan, chắc chắn lời rao giảng, sự lôi cuốn về cách sống, và cả những việc làm của Gioan đều làm cho lòng trí họ bối rối. Càng hỏi càng thể hiện sự bối rối ấy. Gioan từ từ trả lời cho họ về mọi chất vấn và cũng từ từ nói cho họ nghe về Phép rửa của Đấng Cứu Thế và cả Đấng Cứu Thế nữa.

Họ hỏi Gioan rất nhiều, lòng trí họ bối rối, dù cho họ đã nghe rất rõ những lời Gioan nói. Có điều lạ là dân chúng thì hỏi Gioan rằng chúng tôi phải làm gì, còn lại những biệt phái, văn nhân, luật sĩ thì không hỏi. Hỏi tôi phải làm gì là một câu hỏi tự vấn, tự vấn với chính mình. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh bây giờ? Người tin vào Chúa là người có con tim nhạy cảm và có khối óc biết suy tư. Những vấn đề thời cuộc, những dấu chỉ của thời đại phải là những gợi ý để chúng ta nối kết cuộc sống này, thế giới này vào trong sự vận hành đầy mầu nhiệm của Tin mừng và của quyền năng Thiên Chúa. Nó gợi lên cho chúng ta những suy tư và nó vạch ra đường đi cho đức tin của chúng ta một cách cụ thể. Không thể để cho đức tin của chúng ta bị tù túng trong sách vở, trong các vấn đề thuộc về lịch sử. Nhưng những câu hỏi tự vấn ấy là một gợi mở cho sự uyển chuyển của sự sống và dòng chảy đức tin của chúng ta phải băng qua những thách thức của thời đại hôm nay.

Những người lãnh đạo tôn giáo Do thái họ nhìn ra vấn đề, nhưng đầu óc họ bị đóng khung trong những câu chữ của Thánh Kinh. Điều xa hơn và quan trọng hơn là để cho sự hiểu biết mang tính lý thuyết ấy đi vào trong đời sống cụ thể hằng ngày. Mỗi người, mỗi vị trí và ơn gọi riêng hãy làm cho sự tuyệt vời của lời Chúa chảy một cách uyển chuyển trong mỗi chất vấn của thời đại để chúng ta nhất quyết phải trở nên giống Gioan, đến để làm chứng cho Chúa.

Lạy Chúa, qua mỗi biến cố hằng ngày Chúa gởi đến, xin cho chúng con biết suy nghĩ và nhận ra sự hiện diện quan phòng của Chúa luôn. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường