Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai trước lễ Hiển Linh (Ga 1:19-28) - GKGĐ Gp Phú Cường

Mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa trong Hài Nhi Giêsu bé nhỏ, với đôi bàn tay luôn mở ra: một mặt, như chờ mong sự tự do để yêu thương, chở che từ mọi tâm hồn rộng mở của con người; mặt khác, chính đôi tay mở ra để có thể ôm lấy tất cả phận người, nhất là những anh chị em trong hoàn cảnh nghèo khó, bị bỏ quên bên lề xã hội, những người nguội lạnh hoặc chưa nhận biết đức tin. Ngôi Hai Thiên Chúa ở giữa chúng ta, thế mà biết bao lần chúng ta đã chưa nhận ra và đón rước Người!

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ HAI TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Ngày 02/01/2023

Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nadien,
giám mục, tiến sĩ Hội thánh - Lễ nhớ

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (1,19-28)

19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai?” 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô”. 21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?” Ông nói: "Không phải”. - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: "Không”. 22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” 23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?” 26 Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”. 28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

SUY NIỆM

“Ông là ai?” là lời chất vấn của một số tư tế và thầy Lêvi về con người và sứ mạng của Gioan Tiền Hô. Xem ra, dù là những người thông thạo lề luật và mong chờ lời hứa cứu độ, nhưng dường như, các vị thế giá Do Thái này vẫn để cho mình được lôi kéo, từ cách sống khắc khổ đến lời rao giảng kêu gọi hoán cải của Gioan, vốn đang thu hút bao người đến với ông để đón nhận phép rửa sám hối trong nước sông Giođan.

Nhưng sẽ chỉ là cuộc tìm kiếm nhằm thỏa mãn sự hiếu kỳ, nếu không để bản thân được dấn thân nhập cuộc, không đưa đến một sự hoán cải hay dọn đường cụ thể nào cho Đấng Messia ngự đến. Điều mà sau này, cũng chính các nhà lãnh đạo tôn giáo đã bày tỏ động cơ đón nhận một cách rõ ràng, khi bị Chúa Giêsu chất vấn về phép rửa của Gioan Tẩy Giả: "Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri" (Mt 21,25-26). Ngược lại, nhìn vào Gioan Tẩy Giả, đấng dọn đường và công khai giới thiệu tư cách Chiên Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, nhất là trong cảnh tù đày, ông đã tiếp tục để mình được chất vấn về con người và sứ vụ của Đấng mà ngài dọn đường: “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác nữa?” (Mt 11,3). Lời đáp trả cho sự chất vấn này, đã chẳng giúp Gioan thêm xác quyết, can đảm đến cùng cho sứ mạng tiền hô, làm chứng cho sự thật bằng cả mạng sống mình.

“Giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết” (Ga 1,26). Đó cũng là lời chất vấn cho các môn đệ của Chúa, khi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu. Chất vấn để mỗi người có thể phản tỉnh, lượng giá, hầu học biết cách đụng chạm và cảm thấu sự hiện diện của Giêsu Hài Nhi ở giữa cuộc sống đời thường hôm nay. Mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa trong Hài Nhi Giêsu bé nhỏ, với đôi bàn tay luôn mở ra: một mặt, như chờ mong sự tự do để yêu thương, chở che từ mọi tâm hồn rộng mở của con người; mặt khác, chính đôi tay mở ra để có thể ôm lấy tất cả phận người, nhất là những anh chị em trong hoàn cảnh nghèo khó, bị bỏ quên bên lề xã hội, những người nguội lạnh hoặc chưa nhận biết đức tin. Ngôi Hai Thiên Chúa ở giữa chúng ta, thế mà biết bao lần chúng ta đã chưa nhận ra và đón rước Người!

Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, khi chiêm ngắm Người nơi hang đá giáng sinh, xin giúp chúng con cảm thấu sâu đậm tình Chúa yêu con người. Một Đấng giàu có vô cùng đã trở nên nghèo khó như phận người, để làm cho chúng con được trở nên giàu có, nhờ luôn biết cầu nguyện và bàn hỏi với Chúa như một người con đối với Cha của mình. Amen.