Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28:8-15: Tâm trạng sợ hãi hoà lẫn với vui mừng của các phụ nữ khi chứng kiến cảnh tượng lạ lùng của biến cố phục sinh cho chúng ta hình dung được biến cố này ý nghĩa thế nào đối với họ. 
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH A

NGÀY 13.04.2020

 


 

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (28: 8-15)

8 Khi ấy, các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!" Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó".11 Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra.12 Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn,13 và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác.14 Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự".15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.

Suy niệm


Tâm trạng sợ hãi hoà lẫn với vui mừng của các phụ nữ khi chứng kiến cảnh tượng lạ lùng của biến cố phục sinh cho chúng ta hình dung được biến cố này ý nghĩa thế nào đối với họ. 

Biến cố của tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần còn kéo dài đến hôm nay. Đêm vọng Phục Sinh còn kéo dài đến phụng vụ của cả tuần Bát Nhật Phục Sinh. Biến cố ấy vẫn còn kéo dài và in trong tâm trí của các môn đệ, nhất là những phụ nữ đầu tiên chứng kiến biến cố lạ thường.

Tâm trí giàu sức tưởng tượng của các phụ nữ cũng không thể hình dung lên được cảnh tượng đầy lạ lùng như thế: Chúa sống lại. Điều gì đang xảy ra vậy? Không chỉ dừng lại ở một biến cố có một không hai, các bà còn được gặp lại Đấng mà các bà đã tin theo, các bà vô cùng thương mến vì biến cố đau thương mới đây thôi. Bây giờ Người sống lại, hiện ra với các bà, gọi tên các bà, chào các bà rất thân thiện. Chúa còn trấn an các bà: “đừng sợ”, và truyền cho các bà về báo tin cho các anh em của Người, rằng Người sẽ gặp anh em Người tại Galilê. Đây là vùng đất quen thuộc với những bước chân của Người trong sứ vụ rao giảng. Vùng đất mà Người cùng với các môn đệ đã ngược xuôi vì Tin Mừng Nước Trời. Vùng đất ấy gợi lên biết bao nhiêu giá trị, những phép lạ, những con người tứ xứ, những cuộc gặp gỡ, và biết bao nhiêu cuộc trở lại. 

Ngay trong biến cố phục sinh này, chúng ta thấy sự đối lập giữa những người là môn đệ của Chúa và thế giới còn lại. Những người đã trực tiếp gây ra cái chết cho Chúa Giêsu nay lại tiếp tục lao vào cuộc chiến gian dối khác, vu cáo cho các môn đệ Chúa về biến cố sống lại, về việc lấy cắp xác Chúa. Ngay trong sự kiện này, đủ gợi lên cho chúng ta thấy cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối sẽ còn tiếp diễn, giữa sự thật và gian dối vẫn còn nối dài, giữa những người tin vào Chúa Kitô phục sinh và thế giới vô thần vẫn còn tiếp nối. Môn đệ của Chúa phải sẵn sàng cho cuộc chiến ấy. Niềm tin phải thắp sáng lên giữa thế giới đầy bóng đêm của sự chết này. Từ Giêrusalem cho đến Galilê, từ các môn đệ cho đến thế hệ tận cùng, chúng ta vẫn còn phải rao giảng và làm chứng về Tin Mừng Phục Sinh của các môn đệ hôm nay. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiện ra cùng với các môn đệ, các ngài đã nhận ra Chúa phục sinh. Xin củng cố đức tin non yếu của chúng con, giúp chúng con can đảm rao giảng và làm chứng về sự phục sinh của Chúa. Amen

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường