Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 28: 8-15: Thánh Mátthêu là tác giả duy nhất đã so sánh thái độ của hai dạng chứng nhân về việc Chúa phục sinh: một bên là những phụ nữ đã từng theo Chúa Giêsu...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH A


NGÀY 17-04-2017
 


 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28: 8-15)

Khi ấy, các bà vội vã ra khỏi mồ vừa sợ hãi vừa hớn hở vui mừng, chạy đi báo tin cho các môn đệ của Chúa Giêsu. Và này, Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho anh em của Ta rằng: họ phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”. Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tấc cả nhũng gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi bàn định, cho cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: “Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, lkhông để các anh bị phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm đúng như họ đã dặn chúng. Bởi thế, lời đó được loan truyền nơi người Dothái cho đến ngày nay.

SUY NIỆM

Thánh Mátthêu là tác giả duy nhất đã so sánh thái độ của hai dạng chứng nhân về việc Chúa phục sinh: một bên là những phụ nữ đã từng theo Chúa Giêsu, và một bên là những lính canh mồ do các thượng tế và biệt phái sắp đặt. Cả hai bên đều nhận lãnh một sứ điệp: những phụ nữ được các thiên thần cổ võ đã lên đường loan báo sứ điệp Phục Sinh cho các tông đồ; những lính canh mồ thoạt tiên cũng nhận lãnh các sứ điệp như thế: họ đã chứng kiến một phép lạ, nhưng thay vì tuân phục với đức tin, họ đã bóp méo và chối bỏ sự thật. Một sự kiện nhưng hai phản ứng: với sự tuân phục của đức tin, các phụ nữ đã đón nhận phép lạ và trở thành sứ giả của Tin Mừng Phục Sinh; trong khi đó, với thái độ mù quáng và khước từ, những lính canh mồ đem biến sự thật thành một sự bôi nhọ phỉ báng.

Hai ngàn năm qua và mãi mãi về sau, sứ điệp Phục Sinh vẫn tiếp tục được loan báo. Phép lạ Phục Sinh vẫn mãi mãi tiếp diễn. Các Tông Ðồ và những phụ nữ được Chúa hiện ra có lẽ diễm phúc hơn chúng ta. Thế nhưng, các ngài cũng không được trang bị hơn chúng ta khi đứng trước việc Chúa sống lại và hiện ra. Những lính canh mồ cũng chứng kiến các điều lạ lùng, nhưng với họ, những điều đó chưa phải là phép lạ.

Sự kiện Phục Sinh được sáng tỏ qua các chứng từ: Viên đá được lăn ra, ngôi mộ trống, Thiên Thần loan báo... Một biến cố đưa đến hai thái độ, hai hậu quả đối nghịch: Các bà Maria vui mừng hân hoan ra đi loan Tin Mừng Phục Sinh, còn các tư tế, hàng niên trưởng và quân lính lo sợ lui vào chỗ kín để bàn bạc, trốn chạy. Sự Phục Sinh chỉ đem niềm vui cho những người tin, còn với kẻ không tin, biến cố càng làm cho họ thất vọng ê chề.

Quả thực. Phép lạ thiết yếu không phải là một việc phi thường, nhưng trước tiên là một gặp gỡ trong đức tin. Chỉ trong đức tin, con người mới tin nhận phép lạ. Có phép lạ khi con người thực thi thánh ý Chúa. Thiên Chúa vẫn tiếp tục thể hiện tình yêu của Ngài. Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện và tác động trong lịch sử nhân loại. Nhưng chỉ khi nào con người tin nhận và sống theo thánh ý Thiên Chúa, con người mới nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu đã tuyên bố: "Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa". Có tâm hồn trong sạch chính là để cho Chúa ngự, chính là chiều theo tư tưởng và ý muốn của Ngài.

Lạy Chúa Phục Sinh, niềm vui Phục sinh đã đem lại sự biến đổi sâu xa cho những ai đón nhận Tin mừng. Xin cho chúng con cũng để niềm vui ấy chi phối, ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành xử của cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết quan tâm chia sẻ niềm vui Chúa Phục sinh cho những người chúng con tiếp xúc mỗi ngày, nhất là người đang đau khổ, bệnh tật… để giúp họ vượt qua nỗi buồn và sợ hãi. Nguyện xin ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh soi sáng và hướng dẫn tâm tư hành động của chúng con, để trong mọi sự, chúng con có thể sống theo thánh ý Ngài, và như vậy, chúng con sẽ cảm nhận được phép lạ của tình yêu Ngài trong từng phút giây của cuộc sống chúng con. Amem.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường