Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28:8-15: Tin Mừng hôm nay đã trình thuật cho chúng ta khung cảnh những người phụ nữ được Đức Giêsu loan báo về sự phục sinh của Người: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH C

NGÀY 22.04.2019

 


 

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (28: 8-15)

8 Khi ấy, các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!" Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó".11 Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra.12 Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn,13 và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác.14 Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự".15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.

Suy niệm


W. Clement Stone - một doanh nhân, nhà từ thiện và tác giả cuốn sách Tự giúp đỡ tư tưởng mới - đã nói rằng: “Hãy can đảm nói không. Hãy can đảm đối mặt với sự thật. Hãy làm điều đúng vì như thế là đúng. Đó là những chiếc chìa khóa kỳ diệu mở cánh cửa vào cuộc đời chính trực”. 

Tin Mừng hôm nay đã trình thuật cho chúng ta khung cảnh những người phụ nữ được Đức Giêsu loan báo về sự phục sinh của Người: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”. Đối nghịch lại với lời chứng thực của các bà, thì các thượng tế và kỳ mục Do Thái đã dùng tiền bạc để mua chuộc những người lính gác để làm sai, làm bóp méo sự thật mà họ đã thấy và nghe. Tuy nhiên, sự thật vẫn mãi là sự thật, bởi chính lời sự thật của những người phụ nữ loan báo cho các Tông đồ đã vang mãi và tồn tại luôn cho đến ngày nay. 

Chúng ta đang sống trong những giây phút kinh nghiệm quý báu về sự thật. Chính Đức Giêsu là sự thật và Người đã làm chứng về sự thật này. Sự thật mà chúng ta được đón nhận và có được nguồn hạnh phúc viên mãn đó chính là việc Đức Giêsu đã vì tình yêu mà lấy cái chết và sự phục sinh của mình để cho chúng ta được ơn cứu độ. 

Người Kitô hữu chúng ta phải sống kinh nghiệm sự thật này trong đời sống xã hội - một xã hội mà vàng thau lẫn lộn. Người ta có thể vì tiền, vì quyền và vì danh vọng để tráo đổi sự thật thành sự dối trá, nhưng chúng ta là con cái của Giáo Hội, là con cái của Thiên Chúa, chúng ta không thể chỉ sống theo cái danh, nhưng chúng ta còn cần phải sống theo chân lý của Tin Mừng. Đây là tất cả mọi nẻo đường dẫn chúng ta đến bến bờ hạnh phúc - Ơn cứu độ mà chính Chúa đã hứa ban cho mỗi người. 

Nguyện xin Thánh Thần tình yêu và chân lý ban cho chúng con sự khôn ngoan và ơn kiên nhẫn để chúng ta vượt qua mọi thách đố trong cuộc sống hôm nay. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường