Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh (Mt 28:8-15) GKGĐ GP Phú Cường

Những người không tin và không đón nhận Chúa Giêsu ngay từ đầu vẫn ngoan cố cùng một cách như thế sau khi thấy ngôi mộ trống. Hơn nữa, họ còn bày cách để cho những người khác không tin việc Chúa Giêsu đã sống lại, bởi vì theo họ, sự việc Chúa Giêsu sống lại sẽ khủng khiếp hơn

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT
NGÀY 18/4/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (28,8-15)

8 Lúc ấy, các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. 9 Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”. 11 Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. 12 Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, 13 và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. 14 Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự”. 15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay.

SUY NIỆM

Những người không tin và không đón nhận Chúa Giêsu ngay từ đầu vẫn ngoan cố cùng một cách như thế sau khi thấy ngôi mộ trống. Hơn nữa, họ còn bày cách để cho những người khác không tin việc Chúa Giêsu đã sống lại, bởi vì theo họ, sự việc Chúa Giêsu sống lại sẽ khủng khiếp hơn (x. Mt 27,62-66). Những lời nói và cách thức lừa dối này chỉ làm tăng thêm cho sự thật trung tâm và là đức tin căn bản của người Kitô hữu: Chúa Giêsu đã thực sự sống lại từ cõi chết, đây chính là trọng tâm đức tin của chúng ta.

Sự kiện Chúa Giêsu phục sinh cho chúng ta thấy được bản chất của Thiên Chúa là ai. Ngài là Thiên Chúa tạo dựng trời đất, tạo dựng nên chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta và muốn chúng ta sống mãi với Ngài, bởi vì đối với Chúa, cuộc sống trong thế giới này là không đủ.

Chúa Giêsu dặn các bà về báo cho các môn đệ hãy đến Galilê và sẽ gặp Chúa ở đó. Chúa Giêsu làm cho chúng ta phải kinh ngạc vì Chúa đã hoàn toàn không nhắc gì tới lỗi lầm của các tông đồ, ngược lại Người còn gọi họ là anh em. Bởi vì trước đó, hầu như các môn đệ đã bỏ chạy hết. Chúa Giêsu phục sinh đã tha thứ tất cả những lỗi lầm của các môn đệ, hơn nữa Người còn mời gọi họ thi hành sứ vụ loan báo cho muôn dân nhận biết Chúa. Đây cũng chính là điều Chúa Giêsu muốn nơi mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, con tin Chúa đã sống lại để cho con được sống, xin Chúa giúp con nhận biết rằng, chỉ cuộc sống ở trần gian này thôi là không đủ, nhưng còn là sống luôn mãi với Chúa. Amen.