Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 16: 13-19: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY B

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 16: 13-19)

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?"14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ".15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?"16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống".17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy".

Suy niệm

“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Sau một thời gian khá lâu rao giảng cho dân chúng về Nước Trời, đã đến lúc đúc kết lại thành quả, nên Chúa Giêsu muốn kiểm chứng bằng việc hỏi xem người ta hiểu về Người như thế nào. Xem ra phần đông quần chúng không đáp ứng trọn vẹn sứ điệp của Chúa Giêsu! Và khi đặt vấn đề với các môn đệ, Chúa Giêsu muốn cho họ ý thức về lập trường của chính họ trong tương quan với Người. 

Ông Phêrô thay mặt anh em tuyên xưng Người là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Có thể lúc bấy giờ ông Phêrô chưa hiểu biết hết ý của lời mình nói nhưng đây vẫn là một mặc khải của Thiên Chúa. Nhờ ơn Thiên Chúa, ông Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu là Đấng Kitô và là Con Một Thiên Chúa. Để rồi từ đó, Chúa Giêsu chọn ông làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh của Người, cũng như trao cho ông vai trò lãnh đạo Hội Thánh.

Mỗi người chúng ta, qua bí tích Rửa tội, cũng được thông truyền đức tin mà thánh Phêrô tuyên xưng hôm nay. Qua niềm tin này, chúng ta được mời gọi trở nên những viên đá sống động để xây dựng toà nhà Hội Thánh của Chúa. Và để làm được điều đó một cách trọn vẹn, chúng ta cần tận dụng mọi cơ hội để học biết và gia tăng cảm thức của chúng ta về Chúa Giêsu, can đảm sống đức tin và hăng say giới thiệu Người là Đấng Cứu Độ đến cho anh chị em chung quanh mình.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng và tin thật Chúa chính là Đấng Kitô và là Người Con chí ái của Chúa Cha. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phêrô, xin thương ban cho chúng con niềm tin mạnh mẽ để chúng con góp phần của mình vào việc loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa, hầu mang được nhiều người vào hưởng hạnh phúc trong nhà Cha trên trời. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường