Clock-Time

Suy niệm thứ Hai tuần I Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 8: 5-11: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I MÙA VONG A

LẠY CHÚA XIN PHÁN MỘT LỜI


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu (Mt 8: 5-11)


5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm."7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp:8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! ", là nó đi, bảo người kia: "Đến! ", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! ", là nó làm."10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.
 

SUY NIỆM


Đức Tin Của Viên Đại Đội Trưởng

Thiên Chúa là Tình Yêu. Vì thế, Chúa muốn cho mọi người được Ơn Cứu Độ. Chẳng phải cứ là người có “Đạo”, mới có cơ hội được hưởng Phúc Lộc của Chúa, nhưng là mọi người thành tâm thiện chí Tin vào Ngài. Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi ta xét lại Niềm Tin của mình. Vì có những người ngoại giáo lại tin Chúa, còn người có Đạo lại chẳng tin Ngài.

Viên đại đội trưởng là một mẫu gương cho lòng tin. Tin vào Chúa, phải được biểu lộ ra qua thái độ, cách cư xử trong đời thường. Ông đại đội trưởng nêu gương về lòng thương người và trách nhiệm. Ông không có cách xử “sống chết mặc bay”. Ông không ỷ lại quyền thế bạc tiền, mà khiêm nhường cầu xin cho người khác. Ông còn có một niềm tin thật mạnh mẽ vào Chúa Giêsu, tin rằng Ngài có thể làm được mọi sự “xin Ngài chỉ phán một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”.

Ta nghĩ gì, khi một người Công Giáo đi cầu thầy, xem bói? Coi ngày tốt, xem giờ xấu? Người có Đạo lại sợ hy sinh thì mất mát! Chúa họ thờ “không có quyền làm được mọi sự” hay sao?

Ta nghĩ gì, khi một người có Đạo, sống ích kỷ, “đèn nhà ai rạng nhà nấy”, không góp một bàn tay giúp cộng đoàn tốt hơn? Không lưu tâm đến những khổ đau của người khác? Ta có thể an tâm là người Công Giáo khi sống như vậy không?

Chúa khen viên đại đội trưởng, mà ta có thấy lòng mình xót xa không? Ta có thể nghe Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay: tôi không thấy một người Công Giáo có lòng tin như người ngoại giáo! Ta có buồn không?

Đức tin không phải là một ý tưởng, một khái niệm, mà là một sự sống. Đức tin đòi ta phải chuyển thành hơi thở, thành lời nói, thành việc làm. Thật là một gương mù, khi ta chỉ có Đức Tin trong trí mà thôi!

Lạy Chúa Giêsu, nghe Chúa khen người ngọai giáo có đức tin mạnh mẽ, mà chúng con lo âu. Từ lâu, chúng con an tâm vì cứ nghĩ rằng chúng con đã tin nơi Chúa. Nhưng xét tận lương tâm mình, và căn cứ trên lối sống, chúng con còn nhiều yếu kém. Xin Chúa thêm Đức Tin cho chúng con, và giúp chúng con biết hành động, để Đức Tin nơi chúng con ngày càng được lớn lên. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường