Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16:15-20: Lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi lòai thụ tạo”, không chỉ dừng lại nơi các thánh Tông đồ, hay nơi thánh Phanxicô mà chúng ta mừng kính, mà ngày hôm nay tất cả chúng ta cũng được mời gọi để thực hiện lệnh truyền đó của Chúa Giêsu.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG C

NGÀY 03/12/2018

LỄ THÁNH PHANXICÔ XAVIER


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (16:15-20)

Khi ấy, 15 Chúa Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ".19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. 

Suy niệm

Với lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi lòai thụ tạo” (Mc 16,15), thánh Phanxicô Xavier đã quảng đại đáp lại khi ngài đi truyền giáo từ châu Âu cho đến Ấn Độ, từ Srilanka cho tới Nhật Bản để nói về Chúa Giêsu cho mọi người. Ngài đã chết ở cửa ngõ vào Trung Quốc, nhưng lòng vẫn bừng cháy nỗi đam mê làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Thánh Phanxico đã để lại cho Giáo Hội không chỉ gương mẫu truyền giáo mà còn là “hoa thơm trái ngọt”. Đặc biệt tại Nhật Bản, thánh nhân đã để lại “thành quả” do chính tay ngài vun trồng là 188 vị tử đạo.

Lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi lòai thụ tạo”, không chỉ dừng lại nơi các thánh Tông đồ, hay nơi thánh Phanxicô mà chúng ta mừng kính, mà ngày hôm nay tất cả chúng ta cũng được mời gọi để thực hiện lệnh truyền đó của Chúa Giêsu.

Đối với chúng ta không chỉ đi xa mới truyền giáo, mà ngay ở trong quê hương của mình, nơi chúng ta đang sống cũng có thể truyền giáo được. Bởi vì truyền giáo là yêu thương, là bác ái, là huynh đệ. Chúng ta truyền giáo ở ngay chính trong gia đình của mình: vợ nên vợ, chồng nên chồng; dạy con cái cho có đức-lễ-nghĩa; biết yêu thương đoàn kết, đem tình thương và lấy đức bác ái sửa bảo cho nhau; cùng nhau sống lời Chúa mỗi ngày. Như thế, chúng ta đã sống truyền giáo.

Ước gì tâm hồn chúng ta cũng bừng cháy lên lòng nhiệt thành truyền giáo như vậy. Nhưng Chúa không đòi hỏi chúng ta làm điều gì khác thường. Ngài muốn chúng ta sống bác ái, yêu thương trong gia đình, nơi hàng xóm láng giềng. Chúa muốn chúng ta trở nên muối, men, ánh sáng cho trần gian để chiếu sáng cho cuộc sống và làm cho cuộc sống nên tốt hơn, nhân ái hơn, công bằng hơn. Chúa Giêsu muốn chúng ta trở nên những chứng nhân can đảm cho Tin Mừng của Chúa ở nơi chúng ta đang sống.

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Phanxicô giúp chúng ta hoàn thành mệnh lệnh truyền giáo của Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức để mọi người chúng ta đây thật sự là những chứng nhân trung thành cho Tin Mừng của Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường