Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Thường Niên Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 1: 14-20  Tin vào Tin Mừng, là lời mời gọi chúng ta đặt trọn niềm phó thác vào Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của con người hôm qua, hôm nay và ngày mai.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN BTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (1: 14-20) 
 
14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.17 Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”.18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Suy niệm
 

“Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” là đòi hỏi quyết liệt cho việc đón nhận Tin Mừng. 

Sám hối mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình, để khám phá ra sự mỏng manh của kiếp người. Sám hối mời gọi chúng ta nhận thấy sự bất lực của chúng ta trong thế giới này, nhất là giữa thời kỳ COVID. Sám hối mời gọi chúng ta nhật ra sự thật “đời là bể khổ”, để rồi chúng ra không bán víu vào nó.

Tin vào Tin Mừng, là lời mời gọi chúng ta đặt trọn niềm phó thác vào Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của con người hôm qua, hôm nay và ngày mai. Tin vào Tin Mừng là lời mời gọi chúng ta quyết tâm sống những giáo huấn mà Chúa dạy bảo, để chúng ta có sự sống đích thực của Chúa. Và Tin vào Tin Mừng là lời mời gọi chúng ta tin rằng: dù sống trong cảnh đời đầy đau khổ, bất an nhưng chúng ta không bao giờ mất niềm hy vọng vào chính Chúa, Đấng sẽ cất khỏi thế giới này “chiếc khăn tang bao trù muôn dân”, và đưa chúng ta đến hưởng hạnh phúc tròn đầy.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn thức tỉnh tâm hồn chúng con. Xin ban thêm sức mạnh niềm tin, để chúng con có thể đón nhận và chấp nhận thay đổi mà sống theo giáo huấn Tin Mừng của Chúa. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường