Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Thường Niên Năm C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 1: 14-20 Tin Mừng của thánh Marco hôm nay cho chúng ta thấy rằng: gần như Chúa Giêsu không có giờ để nghỉ ngơi. Một ngày sống của Ngài bị bao vây bởi rất nhiều người, người bệnh, người bị quỷ ám cũng như ngươi khỏe mạnh, tất cả đều đang cần đến Ngài.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 14/01/2019Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (1:14-20) 

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.17 Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”.18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Suy niệm

Tin Mừng của thánh Marco hôm nay cho chúng ta thấy rằng: gần như Chúa Giêsu không có giờ để nghỉ ngơi. Một ngày sống của Ngài bị bao vây bởi rất nhiều người, người bệnh, người bị quỷ ám cũng như ngươi khỏe mạnh, tất cả đều đang cần đến Ngài. Và tất cả những ai đến với Chúa Giêsu đều nhận ra chính Ngài là người duy nhất có khả năng thỏa mãn mọi ước muốn của con người, về tinh thần của như thể xác. Và chúng ta nhận thấy rằng, khi người ta đã gặp Chúa Giêsu thật sự, thì không muốn rời xa khỏi Người, ngay tức khắc, họ bị Chúa cuốn hút cứ đi tìm để gặp Chúa. Vì họ cảm nhận được sự nâng đỡ, hạnh phúc và bình an khi gặp được Chúa. Nhưng những ân ban của Chúa Giêsu không dừng lại nơi một dân tộc, mà ngài muốn ban cho tất cả mọi người trên trần gian này, trong đó có mỗi người chúng ta. Người muốn tất cả mọi người đều đón nhận được niềm vui của Tin Mừng, niềm vui cứu độ. 

Mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy không ngừng đến với Chúa Giêsu để đón nhận được niềm vui và sự bình an của Chúa, đồng thời, cũng biết quảng đại chia sẻ những ân ban đó cho mọi người chung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nguồn vui, là hạnh phúc, là sự bình an của chúng con, xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con luôn biết nương náu bên Chúa, và khám phá ra chỉ có Chúa mới là nguồn bình an và hạnh phúc đích cho chúng con khi sống ở thế gian này. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường