Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6: 36-38: Đoạn Tin Mừng trên cho chúng ta thấy, những tâm tình vừa kể được diễn tả một cách rất cụ thể như: đừng xét đoán ai, đừng kết án ai, nhưng hãy tha thứ, hãy cho đi, v.v...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 6: 36-38)

36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."
 
SUY NIỆM

Mang danh Kitô hữu, nghĩa là nơi chúng ta có Chúa Giêsu, hay nói cách khác, đời sống của chúng ta mỗi ngày phải trở nên giống Chúa Giêsu. Mà trở nên giống Chúa Giêsu nghĩa là phải có những tâm tình như Người. Những tâm tình đó là: từ bi, nhân hậu, yêu thương, tha thứ, v.v.

Và cùng với đoạn Tin Mừng trên cho chúng ta thấy, những tâm tình vừa kể được diễn tả một cách rất cụ thể như: đừng xét đoán ai, đừng kết án ai, nhưng hãy tha thứ, hãy cho đi, v.v.

Trong một tập sách nọ có ghi lại tâm sự của ông Gandhi, một nhà lãnh đạo đất nước Ấn độ: ông rất thán phục giáo lý của Chúa Giêsu, nhưng ông không thể, nói đúng hơn là ông không muốn trở thành một người Kitô hữu. Lý do chỉ là vì ông thấy có quá nhiều người Kitô hữu, đã không sống được tinh thần tám mối phúc của Chúa. Ông nói: “Tôi rất yêu mến Đức Kitô, nhưng tôi không thích người Kitô hữu, vì họ không giống như Đức Kitô. Nếu họ giống như Đức Kitô, thì dân tộc Ấn Độ chúng tôi đã trở thành những Kitô hữu từ lâu rồi”.

Thực vậy, qua lời tâm sự của ông Gandhi, có thể chúng ta nghĩ rằng đó như thể là một lời trách móc, một lời phàn nàn, thế nhưng nếu suy nghĩ hơn một chút thì quả thật đó cũng là một lời cảnh báo cho mỗi người Kitô hữu chúng ta về cách sống đạo của mình.

Khi nhìn vào thực tế của cuộc sống, chúng ta thấy không ít người Kitô hữu vẫn còn cái quan niệm chia khung cho cuộc đời, nghĩa là họ phân chia từng phần riêng ra, khi nào cần đến thì mở những khung đó ra mà sống. Chúa Giêsu không chấp nhận cho việc chia khung cuộc sống như thế, nghĩa là Người không muốn chúng ta chỉ là người Kitô hữu khi chúng ta ở bên trong nhà thờ với các nghi thức thờ phượng, còn khi ra khỏi nhà thờ thì chúng ta lại là một con người khác. Chúa Giêsu muốn, ở mọi nơi mọi lúc, chúng ta luôn là những người Kitô hữu, nghĩa là chúng ta luôn có Chúa Kitô trong mình. Và khi có được như thế, chúng ta mới có thể giới thiệu Chúa cho người khác.

Thường người ta hay nói: “tôi không thể cho người khác cái mà tôi không có”. Cho nên, chúng ta sẽ không thể giới thiệu Chúa đến cho người khác, nếu nơi bản thân của mình chưa có Chúa.

Chính vì thế, chúng ta cùng nhau xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu luôn trở thành những tấm gương phản ánh trung thực hình ảnh của Chúa Giêsu. Để nhờ đó, người khác chỉ cần nhìn vào đời sống của người Kitô hữu chúng ta, là họ có thể nhận ra được hình ảnh nhân hiền đầy yêu thương của Chúa. Đó là cách giới thiệu Chúa cho người khác hay nhất và hữu hiệu nhất. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường