Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6: 36-38: Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh hết sức gần gũi với đời sống con người, để dạy chúng ta trở thành một Kitô hữu “đích thực” đó là: Muối và ánh sáng. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 6: 36-38)

36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."
 
SUY NIỆM


Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh hết sức gần gũi với đời sống con người, để dạy chúng ta trở thành một Kitô hữu “đích thực” đó là: Muối và ánh sáng. 

Hai chất liệu này rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Trước hết là muối. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu trong thức ăn thiếu muối thì thức ăn đó sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ làm cho thức ăn đó nhạt nhẽo và không hấp dẫn. Nếu cơ thể của chúng ta thiếu chất muối thì con người chúng ta sẽ như thế nào? V.v.

Kế đến là ánh sáng. Nếu không có ánh sáng của mặt trời, nhân loại, cỏ cây, muôn thú, v.v. sẽ sống ra sao? Chắc chắn chúng khó mà phát triển và tồn tại được. 

Từ những hình ảnh trên, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta sống để làm chứng cho Chúa và đem tình yêu của Chúa đến cho những người chưa nhận biết Thiên Chúa là Đấng tốt Lành và luôn yêu thương nhân loại. 

Vậy làm thế nào để mỗi người chúng ta trở thành muối và Ánh sáng? 

Chúng ta hãy thực hành điều Thiên Chúa dạy cách cụ thể như lời ngôn sứ Isaia đã nói: “Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?”. 

Yêu thương, quan tâm những người thân trong gia đình và những người nghèo khổ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, thì một cách nào đó, chúng ta đã trở thành muối và ánh sáng để lan toả tình yêu của Chúa đến cho người khác. 

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con mỗi ngày biết thực thi những lời Chúa dạy. Xin cho chúng con trở nên như muối và ánh sáng bằng một việc làm cụ thể: quan tâm đến những người đau khổ, bệnh tật, nghèo đói nhất là những người thân trong gia đình của chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường