Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6: 36-38: Mùa Chay là mùa đặc biệt trong năm để giúp người Kitô hữu cảm nghiệm thật sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa. Việc thực hành sám hối khơi lên trong lòng mỗi tín hữu hình ảnh của một người Cha nhân hậu.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 6: 36-38)

36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."
 
SUY NIỆM

 

Mùa Chay là mùa đặc biệt trong năm để giúp người Kitô hữu cảm nghiệm thật sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa. Việc thực hành sám hối khơi lên trong lòng mỗi tín hữu hình ảnh của một người Cha nhân hậu. Vì thế, điểm tới của sự sám hối là làm mới lại hình ảnh đó trong cuộc đời mình. Và hơn nữa, một khi đón nhận ơn tha thứ, chúng ta lại càng được mời gọi hãy biết thương, biết tha thứ cho những người anh chị em xung quanh. “Các con hãy nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36).

Chúa là một vị quan tòa thấu biết mọi bí ẩn trong con tim chúng ta nhưng cũng sẵn sàng “làm cho nên sạch”. Ngài là vị thẩm phán đích thật, có thể xét xử thấu tình đạt lý vượt trội hơn bất cứ quan toà nào ở thế gian này. 

Chính vì thế, ai có thể làm quan tòa đích thực: để xét đoán, để lên án người anh chị em của mình một cách đích thực, với tất cả sự thật? Thưa, không có ai. Chúa Giêsu nói “đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án”. Quyền xét đoán, khả năng kết án thuộc về Thiên Chúa và giả sử chúng ta được giao cho trách nhiệm đoán xét, thì khả năng ấy còn nhiều giới hạn, cần được soi sáng bởi ơn Chúa. Một khi tự mãn xét đoán hay kết án người khác là lúc chính chúng ta cũng đang tự đặt mình trong sự xét xử của Thiên Chúa. Ngài xét xử chúng ta về tình yêu mà chúng ta dành cho tha nhân. “Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy".

Mùa Chay mời gọi chúng ta ý thức mình đáng là những tội nhân hơn là những quan tòa. Vì chúng ta không bao giờ đong đầy cho đủ tình thương trong lời nói, việc làm, những suy nghĩ trong thâm tâm chúng ta. Cùng nhìn lại tâm tình của Chúa và cung cách của chúng ta khi đối nhân xử thế, chúng ta sẽ thấy tất cả mọi người đều cần đắm mình trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa nhân từ. Để nhờ đó, mọi người sẽ được thương xót và chữa lành khỏi những vết thương đến từ chính việc xét đoán nhau. 

Lạy Thiên Chúa là Đấng nhân từ, xin giúp chúng con luôn nhận biết rằng Chúa hằng nhìn đến chúng con với ánh mắt đầy tình thương, mặc dù Chúa biết rõ sự yếu đuối của chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường