Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 6: 36-38: Xét đoán, lên án, tha thứ và cho đi là những thái độ rất gần gũi và được thể hiện cụ thể trong các mối tương quan giữa con người với nhau. Những thái độ này một cách nào đó cũng cho thấy mức độ tốt xấu giữ người này với người kia. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY C

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 6: 36-38)

36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."
 
SUY NIỆM


Xét đoán, lên án, tha thứ và cho đi là những thái độ rất gần gũi và được thể hiện cụ thể trong các mối tương quan giữa con người với nhau. Những thái độ này một cách nào đó cũng cho thấy mức độ tốt xấu giữ người này với người kia. 

Những thái độ này thường mang tính chủ quan và cảm tính. Thật vậy, chúng ta có thể lên án, xét đoán người này; nhưng cũng con người đó thì người khác lại thấy chẳng có gì để lên án hay xét đoán họ. Cũng vậy, cùng một người, chúng ta không thể tha thứ nhưng người khác lại tha thứ. Mỗi người chúng ta không nhiều thì ít đều có kinh nghiệm xét đoán, lên án, tha thứ và cho đi. Và dường như kinh nghiệm này cho thấy xét đoán, lên án, tha thứ và cho đi là điều hết sức bình thường trong các mối tương quan giữa con người với con người. 

Điều chúng ta tưởng chừng bình thường này thì Chúa Giêsu lại đặt nó vào trong một viễn tượng hết sức quan trọng, viễn tượng ngày chung thẩm. Hay nói cách khác, điều chúng ta tưởng rằng chỉ nói về tương quan giữa con người với con người, thì Chúa Giêsu lại cho thấy đó là thước đo mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. 

Ngày chung thẩm, ngày mà chúng ta cứ nghĩ rằng nó sẽ xảy đến trong tương lai rất xa, thì Tin Mừng hôm nay lại cho thấy nó đang diễn ra ngay trong hiện tại, qua thái độ của mỗi người đối với nhau. “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”. 

Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra rằng tương quan của mỗi người với người khác là thước đo mối tương quan của chúng ta với Chúa. Chúng ta cũng xin Chúa cho mỗi người luôn ý thức rằng từng việc làm của mình trong hiện tại đều có giá trị đời đời. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường