Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay (Lc 6,36-38) - GKGĐ GP Phú Cường

Nhận xét của Mahatma Gandhi trên đây là lời cảnh tỉnh chúng ta về ơn gọi và trách nhiệm của mình. Là người Kitô hữu, chúng ta phải sống như Chúa Kitô, phải có những tâm tình từ bi, nhân hậu, yêu thương như Người...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY

NGÀY 14/03/2022GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6,36-38)

 36 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”.

SUY NIỆM

 Mahatma Gandhi, một nhà ái quốc Ấn Độ, lúc còn trẻ, ông sang Anh Quốc học nghề luật sư và nhờ đó có dịp tiếp xúc với Kitô giáo. Ông đọc Phúc âm thường xuyên và rất say mê Chúa Kitô, đặc biệt ông thán phục bản Hiến chương Tám mối phúc thật và lấy đó làm nguồn cảm hứng cho đường lối bất bạo động của ông trong việc giành lại độc lập cho dân tộc mình. Tuy nhiên, có lần ông đã tâm sự với một người thân cận rằng: dù thán phục giáo lý của Chúa Kitô, nhưng ông không thể trở thành kẻ tin Chúa, vì ông thấy nhiều Kitô hữu không sống tám mối phúc thật của Chúa. Ông nói: "Tôi yêu mến Chúa Kitô, nhưng ghét người Kitô, vì họ không giống Chúa Kitô. Nếu họ giống Chúa Kitô thì dân Ấn Độ chúng tôi đã trở lại Công giáo cả rồi".

 Nhận xét của Mahatma Gandhi trên đây là lời cảnh tỉnh chúng ta về ơn gọi và trách nhiệm của mình. Là người Kitô hữu, chúng ta phải sống như Chúa Kitô, phải có những tâm tình từ bi, nhân hậu, yêu thương như Người. Tin mừng hôm nay là một bản tóm lược giáo huấn yêu thương của Chúa. Người mặc khải về một Thiên Chúa là Cha nhân từ, đồng thời, bày tỏ cho chúng ta biết phải sống thế nào để xứng đáng là con cái Cha trên trời và cảm nhận được tình yêu của Ngài.

 Thế nhưng, Thiên Chúa là Đấng vô hình, không ai đã thấy Ngài bao giờ ngoại trừ Con Một Ngài là Đức Giêsu Kitô. Chính Người đã tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa như thế nào, và chỉ qua Người, con người mới có thể thấy và cảm nhận được lòng nhân từ của Thiên Chúa. Do đó, khi mời gọi chúng ta hãy nên trọn lành như Cha trên trời, Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng Người là mẫu mực của sự trọn lành, chỉ có Người mới thể hiện trọn vẹn lòng nhân từ của Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, Người đã tóm gọn cả cuộc sống người Kitô hữu bằng mệnh lệnh: "Hãy theo Ta", nghĩa là hãy sống như Người, sống bằng chính sức sống của Người, để có thể nói được như thánh Phaolô: "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi".

Lạy Chúa Giêsu, xin cho sức sống của Chúa mà chúng con tiếp nhận qua Thánh thể và các bí tích giúp chúng con nên đồng hình đồng dạng với Chúa, ngõ hầu lòng nhân từ của Thiên Chúa mà Chúa đã thể hiện cũng được tiếp tục tỏ bày qua cuộc sống của chúng con. Amen.