Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng (Mt 8:5-11) - GKGĐ GP Phú Cường

Thái độ của viên sĩ quan làm cho chúng ta học thêm một điều nữa: đó là sự yêu thương, quan tâm, săn sóc cho người đầy tớ. Vì yêu thương mà ông phải tìm thầy tìm thuốc chữa chạy; vì quan tâm mà ông nghe ngóng và biết Chúa Giêsu, Đấng có thể chữa lành, dù là không chắc chắn sự van xin kia có được nhìn đến hay không; vì săn sóc mà ông đã ân cần nhờ Chúa đến và chạm đến tên đầy tớ, và khi tin nhận Chúa, ông đã chỉ kêu xin Người chỉ cần phán một lời thì đầy tớ ông lành mạnh.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG
Ngày 28/11/2022

"

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (8,5-11)

5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. 7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó”. Viên đại đội trưởng đáp: 8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi!”, là nó đi, bảo người kia: "Đến!”, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!”, là nó làm”. 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời”.

SUY NIỆM

“Có một viên đại đội trưởng đến gặp Chúa Giêsu và nài xin”. Cách thức ông đại đội trưởng xuất hiện và đến gặp Chúa Giêsu gợi cho chúng ta điều gì?

Trước nhất, ông là viên quan có chức quyền. Là sĩ quan của đội quân đô hộ, ắt hẳn đầy quyền lực và thế giá. Tuy nhiên, trong cách miêu tả của Mattheu, chúng ta thấy ông đến với sự đáng thương. Vì không phải đến trong tư cách của một sĩ quan, của một người có quyền, mà đến trong vai trò của một người van xin: “thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị đau liệt đau đớn lắm”. Có sự tương phản về hình tượng ở đây, quyền lực của thế gian nhường lại cho quyền lực của Đấng Cứu Thế, một người đáng ra thường ra lệnh, nhưng khi đứng trước Chúa Giêsu lại trở thành người kêu xin: “xin Ngài chỉ nói một lời, đầy tớ tôi sẽ lành mạnh”.

Lạy Chúa Giêsu, đứng trước Chúa, cả những người quyền thế như viên sĩ quan này phải cúi mình xuống. Xin cho chúng con biết rằng chỉ có Chúa mới là Đấng chúng con tôn thờ, Đấng chúng con phụng sự, Đấng chúng con thờ kính.

Thái độ của viên sĩ quan làm cho chúng ta học thêm một điều nữa: đó là sự yêu thương, quan tâm, săn sóc cho người đầy tớ. Vì yêu thương mà ông phải tìm thầy tìm thuốc chữa chạy; vì quan tâm mà ông nghe ngóng và biết Chúa Giêsu, Đấng có thể chữa lành, dù là không chắc chắn sự van xin kia có được nhìn đến hay không; vì săn sóc mà ông đã ân cần nhờ Chúa đến và chạm đến tên đầy tớ, và khi tin nhận Chúa, ông đã chỉ kêu xin Người chỉ cần phán một lời thì đầy tớ ông lành mạnh.

Lạy Chúa, lòng tin thôi thúc chúng con phải học gương sáng của viên sĩ quan này : Tin thì phải yêu mến, yêu mến thì phải ân cần, săn sóc, và tin phải khiêm nhường nữa ”, xin giúp chúng con luôn có được lòng tin kiên cường như viên sĩ quan, để qua tình yêu thương, ân cần, khiêm hạ phục vụ mỗi ngày, chúng con càng thêm yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.