Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 1-8: Nicôđêmô thực sự sửng sốt khi đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm. Ý định ban đầu của ông là gặp Đức Kitô để gặp một con người mà ông nghĩ là "có Thiên Chúa ở cùng"...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH A


NGÀY 24-04-2017
 

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 3: 1-8)

Khi ấy, trong nhóm Biệt phái có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do Thái, ông đến gặp Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên chúa ủy phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi nói thật cho ông biết: nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Thiên Chúa”. Nicôđêmô thưa với Chúa Giêsu rằng: “Một người gã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại phải vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa hay sao?” Chúa Giêsu đáp: “Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào Nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục là huyến nhục, sự gì sinh bởi thần linh là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói rằng: “Các ngươi phải tái sinh bởi trời”. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu. Mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy”.

Suy Niệm

Nicôđêmô thực sự sửng sốt khi đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm. Ý định ban đầu của ông là gặp Đức Kitô để gặp một con người mà ông nghĩ là "có Thiên Chúa ở cùng", nhưng Đức Kitô đã không trực tiếp nói về chính mình, về cá nhân con người của mình, nhưng Người nói về Vương Quốc Thiên Chúa, nói về sự hiện hữu một thế giới không thuộc về thế giới trần thế nầy. Điều đó cũng có nghĩa Đức Kitô đang trả lời cách gián tiếp cho Ni-cô-đê-mô về sự hiện hữu của Người. Người không những "có Thiên Chúa ở cùng" nhưng chính Người còn là Thiên Chúa, hay nói cách khác Người đến từ Vương Quốc Thiên Chúa, Người chính là Vương Quốc Thiên Chúa. Để bước vào Vương quốc Thiên Chúa, Đức Kitô đòi hỏi phải thay đổi con người hiện tại bằng chính một sự "sinh lại" không bằng huyết nhục, nhưng bởi Thần Khí Thiên Chúa.

Để có sự sống đích thật chỉ có một con đường duy nhất, là phải được tái sinh trong Thần Khí của Thiên Chúa. Vì chỉ có Thần khí mới làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa, như thánh Phaolô đã nói: "Ai không có Thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô" (Rm 8, 9). Để được tái sinh trong Thần Khí đòi hỏi chúng ta phải mở rộng tấm lòng của chúng ta. Việc "sinh lại” là hành động của Thiên Chúa, tự chúng ta không thể tự kiếm cho mình ơn cứu rỗi được. Tuy nhiên không có sự chuẩn bị từ nơi chúng ta, thì Thiên Chúa sẽ không làm cho chúng ta thành con người mới được. Khi tạo thành chúng ta, Thiên Chúa không cần sự cộng tác của chúng ta, nhưng để cứu rỗi chúng, Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của chúng ta (Augustinô).

Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do của chúng ta, Người không bao giờ hành động chống lại ý muốn của chúng ta. Vương Quốc Thiên Chúa thì có đó, bước vào hay không là tùy nơi chúng ta. Nhưng để trở thành công dân của Vương quốc nầy đòi buộc phải đón nhận lời mời gọi của Đức Kitô, phải lắng nghe và tin vào lời Người, thi hành lời Người giảng dạy. Tức là phải để Thần Khí Thiên Chúa đổi mới thần trí của chúng ta.Chúng ta phải để ý muốn của mình tùng phục ý muốn của Thiên Chúa. Đó chính là hành vi mà Thánh Kinh gọi là "trở về'. Trở về với tình trạng nguyên thủy ban đầu của công trình tạo dựng. Tình trạng sống trong ơn nghĩa với Thiên Chúa. Trở về là dựt khoát với những đam mê, những tính hư thói xấu do xác thịt chế ngự. Đó chính là "sự tái sinh" để nhận được sự sống mới, sự sống làm con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa, qua Bí tích Rửa tội chúng con được Chúa nhận vào hàng ngũ của con cái Chúa. Thế nhưng, trong thân xác yếu hèn, chúng con vẫn luôn lầm lỗi, vẫn luôn để cho ý muốn của xác thịt thống trị. Chúng con đã bao phen ngụp lặn trong vũng tội. Xin cho chúng con thống hối trở về. Xin Thần Khí Chúa đổi mới chúng con. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường