Clock-Time

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2: 18-22 Câu chuyện Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay cho thấy: khi người Do Thái thắc mắc về việc tại sao môn đệ của Chúa Giê-su không ăn chay, thì Người đã mặc khải cho họ về bản tính và sứ vụ của Người.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN A 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 2: 18-22)

 
18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 19 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới !”


SUY NIỆM

 

Câu chuyện Tin Mừng mà chúng ta suy gẫm hôm nay cho thấy: khi người Do Thái thắc mắc về việc tại sao môn đệ của Chúa Giê-su không ăn chay, thì Người đã mặc khải cho họ về bản tính và sứ vụ của Người.

Theo truyền thống của người Do Thái, những người khách, cách riêng là những bạn hữu của chú rễ, phải góp phần tạo niềm vui, chung nỗi hân hoan của đôi tân hôn. Ở đây, hôn lễ mà Chúa Giê-su nói đến là hình ảnh chỉ thời cứu độ, thời mà lời hứa ban hạnh phúc, bình an của Thiên Chúa dành cho con người được thực hiện. Chúa Giê-su đến khai mạc thời kỳ đó. Có Chúa Giê-su hiện diện, các môn đệ cũng phải toả niềm vui cứu độ trong đời sống của mình. Hơn nữa, Chúa Giê-su đem vào thế giới này những giá trị hoàn toàn mới, không thể đi đôi hay thoả hiệp với trật tự cũ được. Vải mới rượu mới nói lên sứ điệp Tin Mừng của Chúa Giê-su không thể song hành hay tiếp tục những thực hành cũ kỹ của đạo Do Thái. Tin Mừng Người rao giảng không phải là một cuộc tiến hoá hay một sự triển khai của đạo Do Thái nhưng là một khởi điểm mới.

Chúng ta thật may mắn khi được đón nhận Tin Mừng cứu độ của Đức Giê-su. Điều quan trọng là chúng ta có là những chứng nhân cho niềm vui mà Đấng Cứu Thế mang lại trong đời sống hàng ngày của chúng ta hay không! Bên cạnh đó, để sống trọn vẹn những giá trị Tin Mừng đòi hỏi chúng ta phải có những lựa chọn dứt khoác, rạch ròi. Điều đó không cho phép người Ki-tô chúng ta đồng ý thoả hiệp với những xu hướng thế tục, lôi kéo chúng ta lạc xa những giá trị cốt lõi mà Đức Giê-su rao giảng.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin ban Thánh Thần Chúa soi dẫn chúng con để cuộc đời chúng con luôn diễn tả niềm vui của Tin Mừng cứu độ và giúp chúng con trung thành sống những giá trị mà Con Chúa đã mang đến. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường